นิคมอุตสาหกรรม จับมือภาคเอกชน ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ “น้ำพริกอิ่มสุข” สร้างรายได้สู่ชุมชนสู้วิกฤติโควิด – 19

นิคมอุตสาหกรรม จับมือภาคเอกชน ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ “น้ำพริกอิ่มสุข” สร้างรายได้สู่ชุมชนสู้วิกฤติโควิด – 19
ช่วยแชร์

นิคมอุตสาหกรรม จับมือภาคเอกชน ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ น้ำพริกอิ่มสุขสร้างรายได้สู่ชุมชนสู้วิกฤติโควิด – 19

เมื่อวันที่18 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการทำ “น้ำพริกอิ่มสุข” โดยมีนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร, นายวิเชียร บำเรอรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอ.ที ฟู้ด อินดัสทรีส์ จำกัด นางสาวกชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร  ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และ นางนวลอนงค์ สำเภาทอง ประธานคณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำน้ำพริกเผาสูตรโบราณ,น้ำพริกปลาสลิด และน้ำพริกมันกุ้ง แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านบางไผ่เตี้ย กับชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เข้าร่วม

ซึ่งในการอบรมที่จัดขึ้นนี้นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวให้กำลังใจแก่กลุ่มสตรีให้ผ่านพ้นจากวิกฤติโควิด-19 ไปได้ พร้อมกับได้โชว์ฝีมือ ปรุงน้ำพริกปลาสลิดด้วยลีลาอันคล่องแคล่วฉับไวสมกับชื่อ “กุลาก้นครัว” ให้ผู้ที่มาเข้ารับการอบรมได้ชมกันอีกด้วย

  นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการทำ “น้ำพริกอิ่มสุข” นี้ เป็นกิจกรรมโครงการ CSR ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจของชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลและผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับฝีมือ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ของกลุ่มแม่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนฯให้มั่งคั่งและยั่งยืน โดยนอกจากการสอนทำน้ำพริกเผาหรือน้ำพริกอิ่มสุขแล้ว ทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ยังได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้การทำบัญชีครัวเรือนและช่องทาง”การตลาดออนไลน์”อีกด้วย

  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร กล่าวอีกว่าได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลาย และภาคเอกชน อาทิ บริษัท ไอ.ที พูด อินดัสทรีส์ จํากัด สนับสนุนวัตถุดิบ เช่น ปลาสลิด , บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็ม จํากัด สนับสนุน สติกเกอร์และฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้า บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัว เป็นต้น ซึ่งโครงการน้ำพริกอิ่มสุขนี้ ก็เป็นการนำกรรมวิธีการทำน้ำพริกโบราณพื้นบ้าน เช่น น้ำพริกเผาสูตรโบราณ น้ำพริกปลาสลิด และน้ำพริกเผามันกุ้ง ที่เป็นสูตรน้ำพริกที่ตกทอดมากว่า 20 ปี ของชุมชนบ้านบางไผ่เตี้ย – ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา มาสอนคนรุ่นใหม่ เป็นการสืบทอดอาหารจากพ่อครัวแม่ครัวฝีมือเยี่ยมที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่น และยังเป็นการช่วยกันสืบทอดความอร่อยของน้ำพริกที่มีรสชาติแตกต่างจากพื้นที่อื่น เนื่องจากมีวัตถุดิบที่สดใหม่และสมุนไพรพื้นบ้านเป็นส่วนผสม แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติอันกลมกล่อมเหมือนเก่าก่อน

ทางด้านนางสาวกชนิภา อินทสุวรรณ์  นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาสมุทรสาครและชาวสมุทรสาครเอง ช่วยอุดหนุนสินค้าจากชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือชุมชนในยามวิกฤติจากโควิด-19 และรับประกันว่า”น้ำพริกอิ่มสุข”มีรสชาติที่เข้มข้นด้วยสูตรเด็ดที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ.

 

 

 

 

 

 

administrator

Related Articles