สมุทรสาครประกาศพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวด 2 จุด ตีกรอบหยุดการแพร่กระจายเชื้อโควิด

สมุทรสาครประกาศพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวด 2 จุด ตีกรอบหยุดการแพร่กระจายเชื้อโควิด
ช่วยแชร์

สมุทรสาครประกาศพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวด 2 จุด ตีกรอบหยุดการแพร่กระจายเชื้อโควิด

เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามในประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องของมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 19 ) กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด 2 แห่งด้วยกัน คือ 1.ถนนวิเชียรโชฏก (ตลอดเส้น) ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาครหลังใหม่ ตั้งแต่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ถึง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  ออกไปจนถึงถนนพระราม 2 (บริเวณเชิงสะพานท่าจีน) รวมถึงตรอก ซอย ถนนแยกต่าง ๆ ที่ติดถนนวิเชียรโชฎก กับอีกจุดหนึ่งคือ พื้นที่บางส่วนของตำบลดอนไก่ดี และตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยถูกกำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ให้ประชาชน โรงงาน สถานประกอบการ ร้านค้า ตลาด  ตลาดนัด เจ้าของห้องเช่า หอพัก อพาร์ตเมนต์ และสถานที่อื่นในลักษณะเดียวกัน  ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข คือ D-M-H-T-T-A (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อยู่ประจํา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิหากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้รีบไปพบแพทย์ และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ) ,ขอความร่วมมือไม่เดินทางไปพื้นที่อื่น ๆ ,งดพบปะรวมกลุ่ม พูดคุยหรือดื่มสุรา , โรงงาน/สถานประกอบการ ต้องดูแลเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในโรงงานหรือสถานประกอบการ มิให้ออกนอกพื้นที่ที่กำหนด เว้นแต่การเดินทางเพื่อไป – กลับสถานที่ทำงาน หรือมีเหตุจำเป็น,ไม่ไปในสถานที่ชุมนุมที่มีประชาชนจำนวนมาก ตลาดนัด หรือตลาดสด และกรณีโรงงานหรือสถานประกอบการพบผู้ติดเชื้อจำนวนเกินร้อยละสิบของจำนวนที่สุ่มตรวจ ให้ดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม (Bubble & Sealed) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรการอื่น ๆ ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาครแนะนำ  เป็นต้น

ด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโควิด 19 เป็นสำคัญ  โดยเฉพาะในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ สมุทรสาครมียอดผู้ติดเชื้อวันละกว่า 100 ราย ซึ่งก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์เช่นนี้จะยังคงมีต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ฉะนั้นในเรื่องของการมาตรการที่เราจะต้องดำเนินการที่สำคัญก็คือ การกำหนดพื้นที่เฝ้าระวัง และเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่จะต้องดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของโรงงาน ที่พัก หรือตลาดต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้ได้กำหนดพื้นที่ไปทั้ง 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบน ส่วนความจำเป็นที่จะต้องมีการคุมพื้นที่ทั้งสองอำเภอนั้น เนื่องจากว่าขณะนี้มีโรงงานที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในโรงงานทั้งอำเภอกระทุ่มแบน กับ อำเภอเมืองสมุทรสาคร แต่ไม่ได้เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่พบจำนวนมาก แต่ว่ามีการพบต่อเนื่องเป็นระยะๆ ดังนั้นจึงต้องมีการดำเนินงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายหรือการแพร่เชื้อในวงกว้างต่อไป

 

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ขณะที่ประกาศที่ออกมาคุมพื้นที่ 2 อำเภอนี้ เป็นเสมือนการกระตุ้นเตือนให้ทุกๆคน ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักร่วมกัน โดยเฉพาะประชาชนจะต้องมีมาตรการอนามัยส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้แล้ว เพื่อให้ป้องกันตนเองเป็นสำคัญในการไปสถานที่ๆพบการติดเชื้อสูง และต้องระมัดระวังดำเนินการอย่างเคร่งครัดไม่เกิดการหละหลวม หรือไปจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค.

 

 

administrator

Related Articles