นายกบุญชูลงมือขุดลอกคลองแก้ปัญหาน้ำเสีย-น้ำท่วมถนนเศรษฐกิจ1

นายกบุญชูลงมือขุดลอกคลองแก้ปัญหาน้ำเสีย-น้ำท่วมถนนเศรษฐกิจ1
ช่วยแชร์

นายกบุญชูลงมือขุดลอกคลองแก้ปัญหาน้ำเสีย-น้ำท่วมถนนเศรษฐกิจ1

     นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปรับลอกคูคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 กับ หมู่ที่ 6 ของตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีความยาวตลอดพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งการปรับลอกคลองแนวลิขิตนี้ นอกจากจะทำให้การระบายของน้ำในคลองที่เป็นปัญหาสะสมมานานหลายปี จะเป็นไปได้อย่างคล่องตัวแล้ว ยังจะช่วยเรื่องของการระบายน้ำบนถนนเศรษฐกิจ ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังทุกครั้งเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกด้วย อีกทั้งยังหลังจากที่มีการขุดลอกคลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในคลองต่อไป

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย กล่าวว่า การขุดลอกคลองแนวลิขิตนี้ เป็นไปภายใต้นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง เพื่อพัฒนาเมืองอ้อมน้อย ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลอง สาธารณะ ผลักดันโครงการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาคุณภาพน้ำใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

สำหรับคลองแนวลิขิตนี้  เป็นคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครอ้อมน้อย กับ เทศบาลตำบลสวนหลวง เชื่อมโยงระหว่างคลองภาษีเจริญ และ คลองอ้อมน้อย โดยการขุดลอกคูคลองตลอดสายในพื้นที่ของตำบลอ้อมน้อยระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ก็จะแล้วเสร็จ ซึ่งเหตุที่ต้องทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนานนั้น เนื่องจากสภาพดินที่ขุดลอกคูคลองนี้ เป็นดินเลนเหลว ประกอบกับสภาพพื้นที่ไม่สามารถนำรถขุดลงไปได้ตลอดสาย  การขุดลอกบางช่วงจึงต้องใช้วิธีการนำถังขนาด 200 ลิตร มาดันเลนให้มากองรวมกัน แล้วใช้รถตักดินค่อยๆ ตักขึ้นมา ส่วนดินเลนที่ตักขึ้นมานี้ ก็จะนำไปตากให้แห้ง แล้วหลังจากนั้นก็จะนำดินที่ได้แล้วไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลต่อไป

 

 

 

administrator

Related Articles