สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร กระทำพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์(ชุด PAPR) พระราชทาน   จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ แบบอากาศบริสุทธิ์ ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ซึ่งชุดอุปกรณ์ดังกล่าวที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มความปลอดภัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด บุคลากรที่ต้องทำหัตถการในบริเวณใกล้กับระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย การช่วยฟื้นคืนชีพ รวมถึงการทำคลอด การผ่าตัด ซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์ที่ได้รับพระราชทานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้นานัปการ เป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อจากกระบวนการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลสมุทรสาครได้พัฒนาศักยภาพการจัดบริการให้มีความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสามารถรองรับผู้ป่วยได้ในทุกกลุ่มอาการ มากกว่า 200 รายต่อวัน มีผู้ป่วยเข้ารับบริการทุกประเภทในทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยวิกฤติ หรือผู้มารับบริการคลอด อีกทั้งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ยังพบการระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ย่อมมีความเสี่ยงที่จะพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบไม่แสดงอาการในผู้ป่วยหรือประชาชนโดยทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงสามารถนำชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างเหลือคณานับ โดยบุคลากรของโรงพยาบาลสมุทรสาครทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้สมดั่งน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใย และพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงมีแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาครทุกคนทุกหมู่เหล่า

administrator

Related Articles