อบต.บ้านแพ้วชี้แจงที่มาของการสร้างสะพานทางเท้าที่มีคนถามว่าสร้างเพื่อ

อบต.บ้านแพ้วชี้แจงที่มาของการสร้างสะพานทางเท้าที่มีคนถามว่าสร้างเพื่อ
ช่วยแชร์

 อบต.บ้านแพ้วชี้แจงที่มาของการสร้างสะพานทางเท้าที่มีคนถามว่าสร้างเพื่อ

จากกรณีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีข้อสงสัยจะถามถึงอบต.บ้านแพ้วว่า สร้างสะพานทางเท้าเรียบคลองตาปลั่งทำไมชาวบ้านไม่ได้ต้องการแถมไม่ปรึกษากรรมการหมู่บ้านอีกต่างหากอยากจะถามว่า”สร้างเพื่อ”

ความคืบหน้าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่คลองตาปลั่งเพื่อรับฟังการชี้แจงจาก พ.จ.อ.สุริยา วรวงษ์ ปลัดอบต.บ้านแพ้ว รักษาการนายกอบต.บ้านแพ้ว เรื่องการก่อสร้างสะพานทางเท้าในพื้นที่หมู่ 5ซึ่งมีปัญหาการคัดค้านจากชาวบ้านบางส่วน ว่าเป็นโครงการสืบเนื่องจากแผนการพัฒนาเดิม3ปีซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเป็นแผน4 ปี ตั้งแต่ปี61-64 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแผนเพิ่มเติมเนื่องจากมีการสำรวจความต้องการการก่อสร้างจากประชาชนในภาพรวมทั้งตำบลบ้านแพ้ว และการก่อสร้างสะพานทางเท้านี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการเนื่องจากบางบ้านไม่มีถนนผ่านต้องอาศัยการสัญจารทางเรือเพียงอย่างเดียวจึงมีความต้องการให้สร้างเชื่อมต่อจากหมู่ที่7 มายังหมู่ที่5ตำบลบ้านแพ้วระยะทาง640เมตรรวมทั้งสะพานบางช่วงโดยใช้งบประมาณ 1,800,000บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาท)

ส่วนเรื่องที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อสร้างไม่มีการทำประชาพิจารณ์นั้นขอชี้แจงว่าได้มีการทำประชาพิจารณ์กันในระดับตำบลแล้วโดยมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่ละหมู่บ้านเมื่อปี2561 แต่การก่อสร้างเริ่มปี2564 เนื่องจากมีการแก้ไขพื้นที่การก่อสร้างจากฝั่งตะวันตกมาเป็นฝั่งตะวันออก และก็ได้มีการขออนุญาตจากกรมชลประทานเจ้าของพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การที่มีผู้ไม่พอใจเรื่องไม่มีการแจ้งให้ทราบถึงการจะก่อสร้างนั้นก็ต้องยอมรับว่าบางบ้านไม่ได้แจ้งให้ทราบจริงๆเพราะคิดว่าเป็นโครงการที่มีการผูกพันด้านงบประมาณที่กันไว้ตั้งแต่ปี2562นั่นเอง โดยในการนี้ปลัดอบต.บ้านแพ้วพร้อมด้วยนายวิชิต ศรีจันทร์ปลัดอำเภอบ้านแพ้วคณะผู้บริหารอบต.บ้านแพ้ว ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน พร้อมสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์  ซึ่งทางรักษาการนายกอบต.บ้านแพ้ว ได้ทำความเข้าใจกับผู้คัดค้านและขออภัยในเรื่องที่อาจจะไม่เข้าใจกันพร้อมขอความเห็นใจให้ยุติการคัดดังกล่าว

 

ซึ่งทางด้านประชาชนที่คัดค้านการก่อสร้างได้ให้เหตุผลว่าไม่ได้ต้องการขัดขวางหรือทำร้ายใคร แต่อยากจะป้องกันสิทธิส่วนบุคคลที่จะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสะพานทางเท้าดังกล่าวผ่านบ้านของตนโดยที่ไม่ได้สำรวจความต้องการหรือคิดเห็นจากเจ้าของที่ดินให้ทั่วถึงโดยมีบางบ้านต้องการให้รื้อถอนช่วงที่ผ่านที่ดินของตนอย่างเดียวและให้เวลาในการพิจารณาข้อเรียกร้อง15 วัน เพราะเกรงกลัวในเรื่องของความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนพื้นที่อื่นที่มาตกปลาในยามค่ำคืนหากไม่เป็นไปตามที่เสนอจะร้องเรียนให้ถึงที่สุดต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการนั่งเรือสำรวจพื้นที่จากคลองตาปลั่งถึงจุดเชื่อมกับคลองดำเนินสะดวก ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรเศษนั้นพบว่ามีบ้านเรือนอยู่ริมคลองฝั่งทั้งสองฝั่งจำนวนมากพอสมควรที่ยังใช้ประโยชน์จากสะพานทางเท้าเพื่อการสัญจรโดยชาวบ้านได้แสดงความเห็นว่ายังต้องการให้มีการสร้างสะพานทางเท้าดังกล่าวเพราะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวบ้านริมคลองย่านนี้มาช้านานนั่นเอง

 

administrator

Related Articles