สมุทรสาคร ยอดโควิดเพิ่ม 259 ราย แพทย์หวั่นเตียงเต็มล้นโรงพยาบาล

สมุทรสาคร ยอดโควิดเพิ่ม 259 ราย แพทย์หวั่นเตียงเต็มล้นโรงพยาบาล
ช่วยแชร์

สมุทรสาคร ยอดโควิดเพิ่ม 259 ราย แพทย์หวั่นเตียงเต็มล้นโรงพยาบาล

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ 23มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมจำนวนทั้งสิ้น 259 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 46 ราย คนไทย 34 ราย ต่างชาติ 12 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 213 ราย เป็นคนในจังหวัด 115 ราย คนไทย 49 ราย ต่างชาติ 66 ราย กับคนนอกจังหวัดอีก 98 ราย เป็นคนไทย 63 ราย ต่างชาติ 35 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัดสมุทรสาคร รวม 41 ราย

นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวน 3 หลักนี้ ส่งผลทำให้มีผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาทั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลรัฐทั้ง 3 แห่งในจังหวัดสมุทรสาครนั้น ขณะนี้พบว่ามียอดผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาจนเตียงเกือบจะเต็มทั้งหมดแล้ว จังเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าจะวิตกกังวลอยู่บ้าง โดยเฉพาะที่น่าหวั่นวิตกมากที่สุดคือเตียงของห้องไอ.ซี.ยู ที่มีอยู่อย่างจำกัด แม้ว่าจะมีการเพิ่มเตียงเข้ามาบ้างตามอัตราที่สามารถกระทำได้แล้วก็ตาม ขณะที่เตียงของโรงพยาบาลเอกชนนั้น ก็อยู่ในภาวะที่เริ่มมีจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีผู้เข้ามารับการตรวจหาเชื้อเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ในส่วนของโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครที่ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 3 แห่ง รองรับผู้ติดเชื้อได้โดยรวมทั้งสิ้น 1,346 ราย ปัจจุบันเหลือเตียงว่างเพียงแค่ 550 เตียงเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้การรองรับผู้ติดเชื้อที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั้น ก็ต้องมีการเตรียมแผนรองรับร่วมกับทางศูนย์ควบคุมโรคในเขตพื้นที่และกระทรวงสาธารณสุข ส่วนว่าจะมีการตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเพื่อเตรียมรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่นั้น กำลังอยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles