สมุทรสาคร”ผู้ว่าปู”สั่งเพิ่มโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง เปิดยุทธการ “สาครชนะ” ปฏิบัติการ 90 วัน คุมโควิด ระลอก 3

สมุทรสาคร”ผู้ว่าปู”สั่งเพิ่มโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง เปิดยุทธการ “สาครชนะ” ปฏิบัติการ 90 วัน คุมโควิด ระลอก 3
ช่วยแชร์

สมุทรสาคร”ผู้ว่าปู”สั่งเพิ่มโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง เปิดยุทธการ “สาครชนะ” ปฏิบัติการ 90 วัน คุมโควิด ระลอก 3

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในที่ประชุมได้มีการหารือที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด – 19 ที่พบตัวเลขสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง การค้นหาผู้ติดเชื้อและแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนให้กับชุมชนตามยุทธศาสตร์ขนมครกของกระทรวงสาธารณสุข การเพิ่มโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสมุทรสาครอีก 3 แห่ง  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site การงดพบปะสังสรรค์ และ การงดรับผู้ติดเชื้อนอกเขตพื้นที่ เป็นต้น

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบันนี้ มีข้อที่น่าวิตกคือเรื่องเตียงของโรงพยาบาลสนามที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ จึงมีข้อสรุปร่วมกันของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครว่า จะต้องมีการจัดหาเตียงเพิ่มด้วยการทำโรงพยาบาลสนามอีก 3 แห่ง  คือ ที่วัดโกรกกราก วัดช่องลม และในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อยอีก 1 แห่ง โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือเพื่อสรุปข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะได้เป็นจำนวนเท่าไหร่แต่เบื้องต้นตั้งเป้าไว้ว่า จะต้องมีเพิ่มขึ้นมาอีกรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1,500 เตียง ทั้งนี้ก็คาดว่าจะรู้ผลภายในวันศุกร์หน้านี้ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้จะต้องกระทำอย่างรวดเร็วเพราะสถิติตัวเลขที่สูงมากขึ้นทุกวัน และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ได้มีการคุยกันคือ มาตรการต่างๆ ที่ออกมานั้นเพียงเพื่อต้องการทำให้สมุทรสาคร ปลอดจากเชื้อโควิดให้ได้ โดยใช้หลักการที่เราเรียกกันว่า “สาครชนะ” เป็นโครงการที่อาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย ทั้งเรื่องของการทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม การค้นหาเชิงรุกในชุมชนตามยุทธการ “ขนมครก” ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักคือ ถ้าหากพบที่ไหนมีการแพร่ระบาดมาก ก็ไปเอาตรงจุดนั้นออกมาเป็นเป้าหมายหลัก แล้วดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรครวมถึงการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับชุมชนพื้นที่นั้นๆ และอีกประการหนึ่งคือ การขอความร่วมมือจากสถานประกอบการแต่ละแห่ง ทั้งเรื่องของการให้พนักงานงดการเดินทางไปที่อื่นๆ โดยไม่จำเป็น งดการพบปะสังสรรค์หรือดื่มสุรา และสุดท้ายคือ ขอให้ทางสำนักงานสาธารณสุขประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชน โดยขณะนี้ต้องชะลองดรับผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่อื่นให้คำนึงถึงในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลักก่อน ซึ่งทั้งหมดนี้คือหัวใจของปฏิบัติการ “สาครชนะ” โดยหากพวกเราร่วมกันปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะช่วยกันลดผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิดได้ ส่วนแผนการดำเนินงานนั้น เบื้องต้นได้ตั้งเป้าไว้ที่ 90 วัน โดยเชื่อว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม  เราจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ และสมุทรสาครจะไม่แพ้แน่นอน.

 

administrator

Related Articles