ผู้ประกอบการร้านอาหารสมุทรสาครโอดโดนรอบที่3แล้วเตรียมขอภาครัฐช่วยต่อลมหายใจ

ผู้ประกอบการร้านอาหารสมุทรสาครโอดโดนรอบที่3แล้วเตรียมขอภาครัฐช่วยต่อลมหายใจ
ช่วยแชร์

ผู้ประกอบการร้านอาหารสมุทรสาครโอดโดนมา3รอบแล้วเตรียมขอภาครัฐช่วยต่อลมหายใจ

จากมาตรการล๊อคดาวน์ของ ศบค.ที่ได้ออกคำสั่งให้ “ห้ามนั่งทานอาหาร – เครื่องดื่มในร้าน รับกลับบ้านเท่านั้น” นับเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ต่อมาทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ออกประกาศ คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1743/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 63) เกี่ยวกับมาตรการของร้านอาหาร โดยระบุว่า การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงสถานประกอบการอื่นที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น โดยให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 – 23.00 น.นั้น

นายกิตติพงษ์ เจริญคงธรรม เลขานุการชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดใจว่า จากการล๊อคดาวน์ของรัฐบาล ที่สั่งห้ามนั่งทานอาหารภายในร้านทุกครั้งนั้น ที่จังหวัดสมุทรสาคร เราโดนล๊อคดาวน์ทุกระลอกที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ครั้งนี้เป็นครั้งที่3 แล้ว ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ต่อธุรกิจร้านอาหารทุกขนาดไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ในทุกๆ ครั้ง พอเราเหมือนจะเริ่มปรับขายได้บ้าง ก็มาเจอประกาศสั่งห้ามนั่งทานในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้น จึงอยากวิงวอนให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากและภาระความรับผิดชอบต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องของการจ้างงาน ค่าเช่าร้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าวัตถุดิบต่างๆ บางคนมีการกู้เงินจากธนาคารมาลงทุน ทำให้ทุกคนต้องแบกรับภาระอันหนักหน่วงไว้ อันเนื่องมาจากมาตรการที่ภาครัฐสั่งห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นนั่นเอง ทั้งนี้จึงอยากให้ภาครัฐรีบผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร

ขณะเดียวกันทางชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ก็มีการขับเคลื่อนประชุมหารือร่วมกัน เพื่อเตรียมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการคลายล๊อคดาวน์ห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ซึ่งจะยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ถึงคณะกรรมการ ศบค. โดยข้อเรียกร้องมี 6 ข้อ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการชมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบไปด้วย 1. ลดระยะเวลา lockdown จาก 30 วันลง,2. ชดเชยรายได้ พนง. ค่าเช่า ค่าไฟ ขอเงินเยียวยา และยกเว้นภาษีให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร,3 ส่วนลดค่า CT จาก Plattform ต่างๆ Foodpanda Line man Grab ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้น,4.ช่วยผู้ประกอบการในการอุดหนุนข้าวกล่องเพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ตกงาน,5.ขอข้อมูล มาตรฐานในการดำเนินงานร้านอาหาร เพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบ และมาตรฐานเรื่องการเข้าตรวจ สถานประกอบการร้านอาหาร และ 6.ขอโควต้าวัคซีนให้กับสมาชิก ร้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ

สำหรับการเข้ายื่นหนังสือต่อนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งผ่านไปถึง ศบค. จะมีขึ้นเมื่อไหร่นั้น จะได้มีการนัดหมายกันอีกครั้ง.

 

administrator

Related Articles