สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดจุดตรวจโควิดเชิงรุกนอกโรงพยาบาล เน้นกลุ่มอาชีพเสี่ยงสูงในทุกวันอังคาร

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดจุดตรวจโควิดเชิงรุกนอกโรงพยาบาล  เน้นกลุ่มอาชีพเสี่ยงสูงในทุกวันอังคาร
ช่วยแชร์

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดจุดตรวจโควิดเชิงรุกนอกโรงพยาบาล  เน้นกลุ่มอาชีพเสี่ยงสูงในทุกวันอังคาร

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมจำนวนทั้งสิ้น 293 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 121 ราย คนไทย 100 ราย ต่างชาติ 21 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 172 ราย เป็นคนในจังหวัด 140 ราย คนไทย 102 ราย ต่างชาติ 38 ราย กับคนนอกจังหวัดอีก 32 ราย เป็นคนไทย 28 ราย ต่างชาติ 4 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัดสมุทรสาคร รวม 43 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 24,982 ราย ยังอยู่ในระหว่างการรักษา 2,345 ราย ส่วนยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทั้งวัคซีนชนิดแอสตราเซเนกา และ ซิโนแวค รวมทั้งสิ้น 265,407 โด๊ส

สำหรับการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. ของวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการจุดตรวจคัดกรองโควิด – 19 ณ บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ และ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ให้บริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 เช่น คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร้านค้า – ร้านบริการต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ธนาคาร และ พ่อค้าแม่ค้า  เป็นต้น ซึ่งที่จุดให้บริการแห่งนี้ จะเปิดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 เฉพาะในทุกๆวันอังคารเท่านั้น โดยผู้ที่มาเข้ารับบริการก็จะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อมกับแสกนคิวอาร์โค๊ต เพื่อเข้าไปดูผลการตรวจหาเชื้อในวันถัดไป  ส่วนวิธีการตรวจจะใช้รูปแบบตรวจหาเชื้อด้วยการเก็บน้ำลาย  แล้วส่งไปยังศูนย์วิจัยเชื้อของโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้ดำเนินการตรวจตามกรรมวิธีการทางการแพทย์

นอกจากนี้ในส่วนของประชาชนทั่วไปในชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ ที่ต้องการจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก็สามารถไปขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ในพื้นที่ โดยแต่ละแห่งจะเปิดให้บริการตรวจเชื้อเฉพาะวันศุกร์เท่านั้น มีเป้าหมายอยู่ที่อำเภอละ 500 รายต่อสัปดาห์ ขณะที่สถานการณ์ของโรงพยาบาลแต่ละแห่งในจังหวัดสมุทรสาครทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในวันนี้ยังคงพบว่า มีผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นจำนวนมาก จนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับ ต้องเร่งปรับขยายขนาดโรงพยาบาลสนามเดิมบางแห่งให้มีจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้น และจะต้องมีการสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มอย่างน้อย 2 – 3 แห่งอีกด้วย ส่วนการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ตรวจให้กับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก่อน หากแพทย์ประเมินแล้วว่า เป็นกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีอาการต้องสงสัยจะป่วยด้วยโรคโควิด ก็จะดำเนินการตรวจหาเชื้อให้ทันที แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือมีอาการแค่ต้องสงสัยเท่านั้น เบื้องต้นจะให้เฝ้าสังเกตอาการของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวอยู่กับบ้าน  หากมีอาการที่บ่งชัดว่าติดเชื้อโควิดจึงเข้ามารับการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล เพราะด้วยเหตุความจำเป็นทั้งเรื่องของจำนวนเตียง และ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน

 

administrator

Related Articles