ชมรมร้านอาหารยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ เร่งหาแนวทางช่วยต่อลมหายใจ

ชมรมร้านอาหารยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ เร่งหาแนวทางช่วยต่อลมหายใจ
ช่วยแชร์

ชมรมร้านอาหารยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ เร่งหาแนวทางช่วยต่อลมหายใจ

เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 นายกิตติพงษ์ เจริญคงธรรม เลขานุการชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยตัวแทนของชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าพบนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือและยื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยนำผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

นายกิตติพงษ์ เจริญคงธรรม เลขานุการชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า ประเด็นที่ทางชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาครอยากขอให้ปรับ คือ 1.เรื่องระยะเวลา การห้ามนั่งรับประทานในร้าน จาก 30 วัน ขอลดลงเหลือ 7 หรือ 10 วัน เพราะยังมีร้านอาหารบางประเภทที่เสี่ยงน้อย เช่น แบบสตรีทฟูดส์ ร้านแบบเปิดโล่ง ที่ปลอดภัยกับลูกค้า, 2.ขอให้ชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงาน รวมถึงมาตรการยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ประกอบการยังคงแบกรับต้นทุนต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล ,3. ขอให้ทางภาครัฐช่วยเหลือเรื่องค่า GP (Gross Proft) หรือค่าธรรมเนียมของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารต่าง ๆ โดยร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ใช้ระบบเหล่านี้ในการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ บางร้านถูกเรียกเก็บค่า GP ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ทำให้กำไรส่วนที่เหลือไม่สามารถพยุงธุรกิจได้ โดยขอให้ช่วยลดค่า GP ลง หรือยกเลิกการเก็บค่า GP ชั่วคราว,4. ขอให้ทางจังหวัดสมุทรสาครจัดงบประมาณสนับสนุนการทำอาหารกล่อง และจัดจ้างชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ตกงาน เพื่อประดับประคองให้ผู้ประกอบการอาหารเดินหน้าต่อไปได้ ทำให้เกิดการจ้างงาน การระบายสต๊อกสินค้า โดยทางชมรมฯ จะแบ่งงานกระจายไปยังร้านอาหารต่าง ๆ ในจังหวัดอย่างเหมาะสมและทั่วถึง,5. ประกาศคำสั่งหรือระเบียบการโดยเฉพาะสำหรับร้านค้า ร้านอาหาร ขอให้ทางจังหวัดสมุทรสาคร ให้รายละเอียดและความชัดเจน เพื่อทางผู้ประกอบการจะได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา,6. เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการ ขอให้จัดสรรโควตาวัคซีนโควิด-1 9 ให้กับบุคลากรทางร้านค้าร้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจประเภทอาหาร

 

ด้านนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาครได้ยื่นหนังสือส่งผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาครนั้น ตนเองก็จะรีบนำเรื่องดังกล่าวส่งไปถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนที่พวกเราต้องประสบมาในทุกระลอกการระบาดโควิด 19 และเพื่อให้ รัฐบาลได้รับฟังเสียงจากพี่น้องผู้ประกอบการร้านอาหารของเราบ้าง  นอกจากนี้ในเรื่องของค่าขนส่งอาหารแบบเดลิเวอร์รี่ ก็จะประสานงานกับทางกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาผ่อนปรนหรือลดค่าจัดส่งอาหาร และจะจัดการดำเนินการในเรื่องให้ประชาชนหรือผู้บริโภคได้มีช่องทางในการสั่งอาหารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งถ้ามีการพิจารณาเรื่องของการจัดหาอาหารมาเพิ่มเติม ก็จะจัดสรรให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ตลอดจนยังจะหารือเกี่ยวกับช่องทางการจำหน่ายอาหารเพื่อให้มีการจัดหาสถานที่ขายอาหาร (ข้าวกล่องสำเร็จรูป)  หรือการจัดซื้อข้าวกล่องจากชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในศูนย์ห่วงใยคนสาคร เป็นต้น

 

 

 

administrator

Related Articles