สมุทรสาครเร่งเปิดใช้งาน รพ.สนามศูนย์ 11 – 13 หลังพบผู้ติดเชื้อล้นทะลัก

สมุทรสาครเร่งเปิดใช้งาน รพ.สนามศูนย์ 11 – 13 หลังพบผู้ติดเชื้อล้นทะลัก
ช่วยแชร์

สมุทรสาครเร่งเปิดใช้งาน รพ.สนามศูนย์ 11 – 13 หลังพบผู้ติดเชื้อล้นทะลัก

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมจำนวนทั้งสิ้น 298 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 104 ราย คนไทย 89 ราย ต่างชาติ 15 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 194 ราย เป็นคนในจังหวัด 142 ราย คนไทย 90  ราย ต่างชาติ 52 ราย กับคนนอกจังหวัดอีก 52 ราย เป็นคนไทย 33 ราย ต่างชาติ 19 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัดสมุทรสาคร รวม 43 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 25,533 ราย ยังอยู่ในระหว่างการรักษา 2,599 ราย

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อมีจำนวนมาก จนโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลสนาม 3 แห่งที่มีอยู่เดิมแล้วนั้น ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อรายวัน ดังนั้นทางจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการประกาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่ม โดยเบื้องต้นได้สั่งให้เปิดใหม่ภายในสัปดาห์นี้ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามวัดโกรกกราก (ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 11) , โรงพยาบาลสนามวัดช่องลม (ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 12) และ โรงพยาบาลสนามเทศบาลนครอ้อมน้อย (ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 13) โดยทั้ง 3 แห่งมีกำหนดการที่จะเปิดรับผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคมเป็นต้นไป แต่จากสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ (01 ก.ค.64) แล้ว คงจะต้องเร่งเปิดโรงพยาบาลสนามวัดโกรกกราก กับ วัดช่องลมให้ได้ก่อน เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้ามาให้เร็วที่สุด ส่วนของทางเทศบาลนครอ้อมน้อย ก็จะเปิดรับผู้ติดเชื้อตามกำหนดการเดิม นอกจากนี้ในส่วนที่เหลืออีกแห่ง คือ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วนั้น คาดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าก็คงจะเปิดรับผู้ติดเชื้อได้เช่นเดียวกัน

นายวีระศักดิ์ฯ บอกอีกว่า หากนับรวมโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ทั้งหมด 7 แห่ง ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครแล้วนั้น ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่ประเมินไว้ว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน ดังนั้นจึงได้สั่งการให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมด้วยการจัดหาสถานที่เพิ่มเติมเพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามอีก แต่ในช่วง 1 – 2 สัปดาห์นี้ เราคิดว่าน่าจะยังพอรับมือไหว เพราะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามที่ขยายเตียงเพิ่ม หรือจัดตั้งใหม่ ก็น่าจะยังพอรับผู้ติดเชื้อได้ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน.

administrator

Related Articles