สตง.มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วย รพ.รัฐ และ รพ.สนาม

สตง.มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วย รพ.รัฐ และ รพ.สนาม
ช่วยแชร์

สตง.มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วย รพ.รัฐ และ รพ.สนาม

เมื่อเวลา 09.00น.ของวันที่ 01 กรกฎาคม 2564  เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่3 (จังหวัดนครปฐม) สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี   ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน(ผู้ติดเชื้อ) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัด นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ตลอดจนผู้แทนจากโรงพยาบาลของรัฐทั้ง 3 แห่ง  เป็นผู้รับมอบ ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม ในครั้งนี้เป็นโครงการกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครอีก 3 แห่ง คือ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 8  วัฒนาแฟคตอรี่ , ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 9 บริษัทวิทวอร์เตอร์ฯ และ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

 

 

 

 

 

 

administrator

Related Articles