เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามบ้านแพ้ว

เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามบ้านแพ้ว
ช่วยแชร์

เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามบ้านแพ้ว

ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14  อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ดูแลรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว รองรับผู้ติดเชื้อคนไทย  มีจำนวนเตียง 500  เตียงอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่  คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2564นี้

สำหรับศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่14 หรือโรงพยาบาลสนามบ้านแพ้วนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียมสถานที่โดยอบจ.สมุทรสาคร เนื่องจากทางอบต.บ้านแพ้วมีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดตั้ง ทางคณะกรรมโรคติดต่อจึงได้ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาช่วยดำเนินการ ซึ่งนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พร้อมด้วยนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรสาครเขตอำเภอบ้านแพ้ว ได้เดินทางไปดูการดำเนินการจัดเตรียมสถานที่บริเวณอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาครเปิดเผยว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้ทางอำเภอบ้านแพ้วจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อการแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากบ้าน ชุมชนหรือหมู่บ้านไว้ในสถานที่เป็นสัดส่วนภายใต้การดูแลของแพทย์พยาบาลอย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจากทางอบต.บ้านแพ้วมีขีดจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ทางนายอำเภอบ้านแพ้วจึงได้นำเรื่องไปปรึกษาหารือกับคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งทางคณะกรรมการได้ขอให้ทางอบจ.สมุทรสาครเข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านงบประมาณซึ่งก็ยินดี เพื่อพี่น้องชาวบ้านแพ้วจะได้คลายกังวน

ซึ่งการดำเนินการต้องมีการจัดทำรั้วปิดกั้นให้มิดชิตแบ่งโซนชาย-หญิงและจัดทำห้องน้ำเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่จำนวน 10 ห้องโดยจะนำห้องน้ำสำเร็จรูปมาเสริมอีกประมาณ 30 ห้อง และตู้คอนเทนเน่อร์สำหรับแพทย์พยาบาล ส่วนทางอบต.บ้านแพ้วก็จะมาช่วยดูแลเรื่องการกำจัดขยะติดเชื้อและความสะอาดทั่วไป คาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาได้ในวันที่ 10 กรกฏาคมนี้

 

administrator

Related Articles