สภาอุตฯ จับมือ โรตารีฯ “สมุทรสาคร (ต้อง) ชนะ” ร่วมใจสู้ภัยโควิด – 19

สภาอุตฯ จับมือ โรตารีฯ “สมุทรสาคร (ต้อง) ชนะ”  ร่วมใจสู้ภัยโควิด – 19
ช่วยแชร์

สภาอุตฯ จับมือ โรตารีฯ “สมุทรสาคร (ต้อง) ชนะ”  ร่วมใจสู้ภัยโควิด – 19

เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล นายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร ปีบริหาร 2564 – 2565 นางสาวกัญญา จิ๋วใย นายกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว  ปีบริหาร 2563 – 2564 พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด และ บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด ได้ร่วมมอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็กให้กับศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรม ณ บริเวณที่ดิน 49 ไร่ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว ทั้งชาย – หญิง และเด็กเล็กอีกกว่า 30 คน ที่พักรักษาตัวอยู่ภายในศูนย์ฯ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์ห่วงใยคนสาคร 10 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสิ่งที่ของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ อาทิเช่น ที่นอนสำหรับเด็กเล็ก น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว ข้าวเกรียบ  ยาสีฟันสำหรับเด็กเล็ก และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด 19 แล้ว ยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันของภาคเอกชนในการดูแลสังคมภายใต้ปฏิบัติการ “สมุทรสาคร (ต้อง) ชนะ” ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อีกด้วย

สำหรับศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรม  ดูแลรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลสมุทรสาคร รองรับผู้ติดเชื้อคนไทย มีจำนวนเตียงทั้งหมด 192 เตียง ซึ่งจากข้อมูลเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564   ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสนาม) แห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรม มีผู้ติดเชื้อครองเตียง 160 เตียง คงเหลือ 32 เตียง

administrator

Related Articles