นายก อบจ.ติดตามการสร้าง รพ.สนามแห่งที่7 คาดอีก 2 – 3 วัน พร้อมรับผู้ติดเชื้อ

นายก อบจ.ติดตามการสร้าง รพ.สนามแห่งที่7 คาดอีก 2 – 3 วัน พร้อมรับผู้ติดเชื้อ
ช่วยแชร์

นายก อบจ.ติดตามการสร้าง รพ.สนามแห่งที่7 คาดอีก 2 – 3 วัน พร้อมรับผู้ติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  และคณะ  ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14  อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด  ซึ่งพบว่าขณะนี้พบว่าการปรับพื้นที่ภายในก็ได้เร่งดำเนินการให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยได้มีการนำเตียง เครื่องนอน ตู้เก็บของ พัดลม และห้องน้ำเข้ามาติดตั้งแล้ว  โดยภาพรวมรุดหน้าไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง ชายและหญิง รองรับผู้ติดเชื้อคนไทยจำนวน 480 เตียง ส่วนที่ยังคงต้องเร่งดำเนินงานเป็นพิเศษคือ งานเทพื้นปูนด้านข้าง ที่ล่าช้าไปเล็กน้อย เพราะฝนที่ตกลงมาทำให้การทำงานต้องชะงักลงในบางช่วงเวลา เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถรับคนได้ภายในวันศุกร์ หรือไม่เกินวันเสาร์ที่จะถึงนี้

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร มองว่า เรื่องของโรงพยาบาลสนามตอนนี้มีความจำเป็นมากที่ต้องจัดตั้งขึ้นมา เพราะจะเป็นสถานที่ที่จะดึงผู้ป่วยแยกออกมาจากในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเตียงในโรงพยาบาลหลักไม่พอ และต้องเก็บไว้สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีอาการเท่านั้น  กลุ่มไม่มีอาการจึงต้องใช้โรงพยาบาลสนามเป็นหลัก และยิ่งตอนนี้ผู้ติดเชื้อในชุมชนต่างๆก็เพิ่มจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ดังนั้น โรงพยาบาลสนามจึงสำคัญ และทาง อบจ.ก็พร้อมสนับสนุนเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ด้วย

สำหรับโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14  อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด นี้เป็นอาคารขนาดใหญ่ชั้นเดียว ได้รับการสนับสนุนอาคารจากทางสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วฯ โดยนายเฉลิม เกตุแก้ว ประธานสหกรณ์ฯ และ นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดการสหกรณ์และสมาชิกฯ สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้เกือบ 500 ราย ซึ่งโรงพยาบาลสนามฯ แห่งนี้ จะมีแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน เข้ามาดูแลรับผิดชอบ และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามจากทาง อบจ.สมุทรสาคร , อบต.บ้านแพ้ว,กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ และ สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร.

 

administrator

Related Articles