เปิดแล้วศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่14รองรับผู้ติดเชื้อสีเขียวคนสมุทรสาครหลังจากอบจ.สนับสนุนงบระดมกำลังจัดตั้งสำเร็จภายใน7วัน

เปิดแล้วศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่14รองรับผู้ติดเชื้อสีเขียวคนสมุทรสาครหลังจากอบจ.สนับสนุนงบระดมกำลังจัดตั้งสำเร็จภายใน7วัน
ช่วยแชร์

เปิดแล้วศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่14รองรับผู้ติดเชื้อสีเขียวคนสมุทรสาครหลังจากอบจ.สนับสนุนงบระดมกำลังจัดตั้งสำเร็จภายใน7วัน

เมื่อวันที่10กรกฎาคม 2564 ณศูนย์ห่วงใยคนสาคร14 อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ของสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว นายพิรุณโรจน์  นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายเฉลิม  เกตุแก้ว ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตร บ้านแพ้วนางประเสริฐศรี  มังกรศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ นพ.ศุภพน ไชยชำนาญเวทย์ สูติแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ผอ.ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 14 และคณะผู้นำท้องถิ่นที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันได้เดินทางมาดูความคืบหน้าในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อำเภอบ้านแพ้ว เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19ในระดับสีเขียวชายหญิงของจังหวัดสมุทรสาครจำนวนประมาณ500 เตียงขึ้นมาและพร้อมรับผู้ติดเชื้อสีเขียวได้เป็นวันแรก

โดยเมื่อเวลาประมาณ 16.30 น.ผู้ติดเชื้อรายแรกที่เข้าเป็นหญิงมีรถจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วนำมาส่ง ต่อมาได้มีผู้ติดเชื้อจากอำเภอเมืองและอำเภอกระทุ่มแบนทยอยเดินทางมาเข้ารวมจำนวนประมาณ 200 รายทั้งชายและหญิงที่เข้าประเดิมโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร14 ในวันแรก

สำหรับโรงพยาบาลสนามบ้านแพ้ว หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้สั่งการให้นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้วเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโดยใช้อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนอาคารจากทางสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วฯโดยนายเฉลิม เกตุแก้ว ประธานสหกรณ์ฯ นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดการสหกรณ์และสมาชิกฯ มีนพ.ศุภพน ไชยชำนาญเวทย์ สูติแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน เป็นผอ.ศูนย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามจากจากอบจ.สมุทรสาครโดยนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาครพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบจ.สมุทรสาคร , ตลอดจนทางอบต.บ้านแพ้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ,กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ และ สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันสนับสนุนสิ่งจำเป็นอื่นๆจนสำเร็จเปิดใช้บริการได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่7 วัน.

 

 

administrator

Related Articles