ผวจ.สมุทรสาคร สั่งตั้ง รพ.สนามสีเหลือง 350 เตียง ลดอัตราผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขณะที่ผู้ติดเชื้อยังสูง 587 ราย

ผวจ.สมุทรสาคร สั่งตั้ง รพ.สนามสีเหลือง 350 เตียง ลดอัตราผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขณะที่ผู้ติดเชื้อยังสูง 587 ราย
ช่วยแชร์

ผวจ.สมุทรสาคร สั่งตั้ง รพ.สนามสีเหลือง 350 เตียง ลดอัตราผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขณะที่ผู้ติดเชื้อยังสูง 587 ราย

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร  จากการรายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมจำนวนทั้งสิ้น 587 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 118 ราย   และพบผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับการตรวจในโรงพยาบาลทั้งคนในจังหวัดและคนนอกจังหวัดรวมทั้งสิ้น 445 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในกลุ่ม Bubble & Sealed วันนี้พบในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครอีก 24 ราย แต่ไม่พบในสถานประกอบการ ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 30,229 ราย กลับบ้านแล้ว 23,643 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 6,529 ราย และ ผู้เสียชีวิตสะสมทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัดสมุทรสาครอยู่ที่ 57 ราย

สำหรับโรงพยาบาลสนามทั้ง 7 แห่ง ที่เปิดใช้งานได้ครบหมดแล้วนั้น ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564) มีเตียงสนามพร้อมใช้งานทั้งหมด 2,774 เตียง ใช้งานไปแล้ว 2,420 เตียง คิดเป็นร้อยละ 87.24 คงเหลือ 354 เตียง คิดเป็นร้อยละ 12.76

ด้านนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดใจว่า จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น จนแทบจะเกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแล้วนั้น ในวันนี้จังหวัดสมุทรสาครได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ เขียว เหลือง แดง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวคือ ผู้ที่มีอาการไม่หนัก พักรักษาตัวอยู่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ส่วนกลุ่มสีเหลืองคือผู้ที่มีอาการบ้าง และส่วนกลุ่มผู้ป่วยวิกฤติในไอซียู ขณะที่ในกลุ่มสีเหลืองก็ยังแบ่งได้อีกเป็น 3 ประเภทคือ ส่วนที่ต้องให้ออกซิเจนมีอยู่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลอากาศ (ไฮโฟลว์) ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ และส่วนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายในอีกราวๆ 15 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงมีความคิดว่าทำอย่างไรที่จะนำกลุ่มสีเหลืองที่ต้องให้อ๊อกซิเจนอย่างเดียว ออกมาอยู่ในโรงพยาบาลสนามให้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย เพราะต้องมีการวางระบบท่อ วางปั๊มออกซิเจนเหลวให้แต่ละบุคคลได้ใช้กัน เดิมทีคิดว่าจะใช้ที่ รพ.สนามของสหกรณ์บ้านแพ้วเป็นที่แรก แต่จากการปรึกษาหารือร่วมกันแล้วระหว่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง นายอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ก็เห็นชอบร่วมกันว่าเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การรองรับผู้ติดเชื้อทั้งในกลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีเขียว ควตจะใช้ศูนย์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทต.นาดี ที่เคยเปิดเป็นศูนย์ห่วงใยคนสาคร 4 มานั้น จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสีเหลืองแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวน 350 เตียง โดยใช้ระยะเวลาการปรับปรุงและการติดตั้งเรื่องระบบอ๊อกซิเจน ประมาณ 1 – 2  สัปดาห์ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระเตียงสีเหลืองในโรงพยาบาลหลักของทั้ง 3 อำเภอ ทำให้โรงพยาบาลหลักที่ต้องรับผู้ป่วยสีเหลืองที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องไฮโฟลว์และเครื่องช่วยหายใจเพิ่มมากขึ้นได้ และถ้าโรงพยาบาลสนามที่นาดีประสบความสำเร็จ ก็จะสามารถขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ เช่น ตำบลท่าจีน ตำบลอ้อมน้อย และอำเภอบ้านแพ้ว ต่อไป.

administrator

Related Articles