ผู้ว่าปู เปิดยุทธการ “ฟ้าทะลายโจร” สร้างภูมิสมุนไพร ควบคู่ไปกับการรอวัคซีน

ผู้ว่าปู เปิดยุทธการ “ฟ้าทะลายโจร” สร้างภูมิสมุนไพร ควบคู่ไปกับการรอวัคซีน
ช่วยแชร์

ผู้ว่าปู เปิดยุทธการ “ฟ้าทะลายโจร” สร้างภูมิสมุนไพร ควบคู่ไปกับการรอวัคซีน

จากสถานการณ์การระบาดของหนักของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  จนทำให้มีผู้มาขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่มาเข้ารับการตรวจหาเชื้อนั้นก็มีทั้งที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อแล้วไม่ปรากฏอาการ และกลุ่มที่ต้องนำเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามทันที ส่งผลทำให้จังหวัดสมุทรสาครโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ต้องปรับแนวทางการยับยั้งโรคเพิ่มเติมควบคู่ไปกับมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ในระหว่างที่รอวัคซีนซึ่งถูกจัดส่งมาจังหวัดสมุทรสาคร อย่างจำนวนจำกัดและถูกจัดส่งมาเป็นห้วงสัปดาห์ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน โดยแผนควบคุมโรคที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอีกแนวทางหนึ่งคือ “ยุทธการฟ้าทะลายโจร”

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ผ่านมาต้องยอมรับจริงๆว่า ในส่วนของการดูแลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ มีการดูแลหรือการรักษาค่อนข้างจะน้อย หรือไม่ค่อยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละโรงพยาบาลสนาม ดังนั้นวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จึงเห็นสมควรว่าน่าจะนำเรื่องสมุนไพร”ฟ้าทะลายโจร”ที่กระทรวงสาธารณสุขให้การยอมรับแล้วนั้น นำมาใช้กับ 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 2.ผู้ที่อยู่ในจุดพักคอยคนสาคร และ 3.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ถ้าได้รับยาฟ้าทะลายโจรเหมือนกัน และแนวทางเดียวกันก็น่าจะเป็นผลดีมากขึ้น เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เชิงป้องกันแต่ใช้ในทางยับยั้ง ซึ่งมีผลจากการตรวจสอบของทางกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วว่า สามารถดำเนินการแล้วได้ผลที่ดี  ดังนั้นยุทธการฟ้าทะลายโจรนี้จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยนการให้บริการแก่ประชาชนที่มาเข้ารับการรักษาทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนแนวทางการให้ยาฟ้าทะลายโจรก็จะเริ่มตั้งแต่เมื่อเข้าตรวจที่โรงพยาบาลแล้ว แม้จะไม่ใช่ผู้ติดเชื้อแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ก็จะให้ดำเนินการเรื่องฟ้าทะลายโจรทันที โดยแนวทางการให้ยาฟ้าทะลายโจรคือ จะให้ทั้งหมดคนละ 45 เม็ด กินวันละ 3 ครั้งๆ ละ 3 เม็ด รวมเวลา 5 วันติดต่อกัน

นายวีระศักดิ์ฯ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า แต่ตอนนี้มีปัญหาสำคัญคือ ฟ้าทะลายโจรขาดตลาด เพราะมีคนซื้อไว้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครกำลังเร่งจัดหาซื้อฟ้าทะลายโจรเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อจัดสรรให้แก่กลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่ม โดยคาดว่าคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสัก 2 – 3 วัน ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการดังกล่าว.

administrator

Related Articles