สมุทรสาครแห่จองซิโนฟาร์มวันแรกเว็บล่ม นายกอบจ.สมุทรสาครขอโทษประชาชนที่ระบบเว็บไซต์จองฉีด”วัคซีนซิโนฟาร์ม”วันแรกล่มต้องเลื่อนการจองไปก่อน

สมุทรสาครแห่จองซิโนฟาร์มวันแรกเว็บล่ม นายกอบจ.สมุทรสาครขอโทษประชาชนที่ระบบเว็บไซต์จองฉีด”วัคซีนซิโนฟาร์ม”วันแรกล่มต้องเลื่อนการจองไปก่อน
ช่วยแชร์

นายกอบจ.สมุทรสาครขอโทษประชาชนที่ระบบเว็บไซต์จองฉีด”วัคซีนซิโนฟาร์ม”วันแรกล่มต้องเลื่อนการจองไปก่อน

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาครได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากการที่ทางอบจ.สมุทรสาครได้จองวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน200,000โดสจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งในเบื้องต้นได้รับการจัดสรรมาให้จำนวน66,000 โดสเพื่อนำไปฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดให้7กลุ่มด้วยกันคือ 1ผู้พิการ 2ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด ชุมชนแออัด 3ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป4พระ นักบวช 5กลุ่มองค์กรศึกษา 6กลุ่มองค์กรกุศล 7กลุ่มองค์กรทางการแพทย์และสาธารณสุข

และได้มีกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.สาครรวมใจ.com, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร นั้น แต่ เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจ และเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนพร้อมกันเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้ระบบลงทะเบียนรับวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ไม่สามารถรองรับได้ไหวจึงต้องยุติการจองเพื่อทำการแก้ไขระบบให้เรียบร้อยและจะเป็ดการจองอีกครั้งในเร็วๆวันนี้

 

ซึ่งทางนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาคร ได้แสดงความเสียใจและขอโทษพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจองได้ในวันนี้ และรับปากว่ายังคงดำเนินการจัดซื้อ”วัคซีน ซิโนฟาร์ม” มาให้กับประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครได้ฉีดอย่างครบถ้วนโดยส่งผ่านให้กับทางจังหวัดสมุทรสาครรับไปดำเนินการ ตามเป้าหมายเดิมที่จองไว้คือ200,000โดส

 

 

โดยทางอบจ.สมุทรสาครได้ออกหนังสือขอโทษประชาชนในครั้งนี้มีใจความว่า

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.สาครรวมใจ.com, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร นั้น

เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจ และเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนพร้อมกันเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้ระบบลงทะเบียนรับวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ไม่สามารถรองรับได้ไหว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการประสานกับผู้ดูแลระบบดังกล่าวแล้วพบว่า การแก้ไขและปรับปรุงระบบยังไม่สามารถแล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจึงขอเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนฯ ออกไปก่อน จนกว่าระบบจะแล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรออย่างไม่มีกำหนด โดยจะประกาศกำหนดการลงทะเบียนฯ อีกครั้ง เมื่อการแก้ไขและปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น และได้ประสานให้ทุกหน่วยรับลงทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้ที่ได้ติดต่อขอลงทะเบียนฯ ไว้

ในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และต้องกราบขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ต่อประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยรับลงทะเบียน ทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครขอเรียนชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมิได้มีเจตนาไม่ดีแอบแฝงใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เมื่อมีข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครขอน้อมรับความผิดพลาดทั้งหมด พร้อมทั้งนำคำติเตียนที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนาในครั้งต่อ ๆ ไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง.

 

administrator

Related Articles