เทศบาลนครอ้อมน้อยเพิ่มอีก 300 เตียงสร้างศูนย์ CI นำเชื้อออกจากบ้าน ลดภาระศูนย์ห่วงใยคนสาคร รองรับยอดที่พุ่งสูงขึ้นรายวันเกือบ 700 คน

เทศบาลนครอ้อมน้อยเพิ่มอีก 300 เตียงสร้างศูนย์ CI นำเชื้อออกจากบ้าน ลดภาระศูนย์ห่วงใยคนสาคร รองรับยอดที่พุ่งสูงขึ้นรายวันเกือบ 700 คน
ช่วยแชร์

เทศบาลนครอ้อมน้อยเพิ่มอีก 300 เตียงสร้างศูนย์ CI นำเชื้อออกจากบ้าน ลดภาระศูนย์ห่วงใยคนสาคร รองรับยอดที่พุ่งสูงขึ้นรายวันเกือบ 700 คน

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร  ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการรายงานข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมจำนวนทั้งสิ้น 696 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 161 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลรวม 519 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครสูงถึง 368 ราย และที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก 151 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในกลุ่ม Bubble & Sealed วันนี้พบในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครเพิ่ม 16 ราย ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 34,064 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 25,334 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 8,661 ราย และ ผู้เสียชีวิตสะสมทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัดสมุทรสาครอยู่ที่ 69 ราย  ขณะที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 7 แห่ง ขณะนี้เหลือเตียงว่างรวมกันที่ 82 เตียง จากทั้งหมด 2,795 เตียง

ขณะที่ความก้าวหน้าของการสร้างโรงพยาบาลสนามชุมชน หรือศูนย์พักใจคนสาคร CI – Community Isolation  เพื่อรองรับกับแพร่ระบาดของโควิด19 นั้น ล่าสุดก็มีเพิ่มใหม่ขึ้นอีก 1 แห่ง คือ CI ของเทศบาลนครอ้อมน้อย โดยนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ก็ได้เห็นชอบให้ปรับอาคาร (โรงยิม) สนามฟุตซอลเทศบาลนครอ้อมน้อย ที่เคยใช้เป็นLocal Quarantine มาก่อน ให้เป็นโรงพยาบาลสนามชุมชน CI – Community Isolation ตำบลอ้อมน้อยแทน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลฯ ได้มอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 13 ไปแล้ว ทั้งนี้เพราะในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยยังคงเป็นพื้นที่ๆ มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนครปฐม กับ กรุงเทพมหานคร ทำให้มีการเคลื่อนที่ของแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในเขตรอยต่อเป็นจำนวนมาก

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย บอกว่า ทุกวันนี้ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยยังมีผู้ติดเชื้อที่นอนรอเตียงอยู่ที่บ้านอีกจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้สั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์แยกกัก หรือว่าศูนย์พักคอยคนสาคร ขึ้นอีกหนึ่งแห่งที่สนามฟุตซอลเทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นการนำผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่มากนักออกจากบ้านมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนยังเป็นการแยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัวและชุมชน รวมถึงยังเป็นการช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครอีกด้วย ซึ่งศูนย์พักคอยคนสาคร CI – Community Isolation จะมีการวางระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและจัดสร้างระบบสาธารณูปโภค ตามมาตรการของสาธารณสุข ส่วนการรองรับผู้ป่วยนั้นก็สามารถรองรับได้ถึง 300 เตียง  โดยขณะนี้การปรับพื้นที่ให้เป็นศูนย์พักคอยฯ คืบหน้าไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์นี้ จากนั้นถ้าเจ้าหน้าที่พร้อมก็สามารถเปิดรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่เป็นประชาชนของตำบลอ้อมน้อยได้ทันที

administrator

Related Articles