คนสมุทรสาคร แห่จองซิโนฟาร์มผ่าน www.สาครรวมใจ.com คาดสิงหานี้เริ่มฉีดรายแรก

คนสมุทรสาคร แห่จองซิโนฟาร์มผ่าน www.สาครรวมใจ.com   คาดสิงหานี้เริ่มฉีดรายแรก
ช่วยแชร์

คนสมุทรสาคร แห่จองซิโนฟาร์มผ่าน www.สาครรวมใจ.com   คาดสิงหานี้เริ่มฉีดรายแรก

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และคณะ ได้ร่วมกันติดตามการเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านระบบ www. สาครรวมใจ.com ซึ่งเป็นระบบที่ทาง อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดทำขึ้นมาให้ประชาชนใน 7 องค์กร ภายใต้ข้อกำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาเลยนั้น ได้เข้ามาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรมาระยะที่ 1 จำนวน 33,000 คน โดยเมื่อเริ่มเปิดระบบการเข้าจองนั้น ก็มีตัวแทนสื่อมวลชน มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย เพื่อยืนยันว่า การเข้าจองวัคซีนซิโนฟาร์มนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เริ่มนับตั้งแต่จำนวนผู้จองทุกกลุ่มเป็น 0 ไม่มีการกรอกข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดๆ ไว้ก่อนหน้านี้

ซึ่งบรรยากาศเมื่อเริ่มเปิดให้ประชาชนมาเข้าจองได้นั้น ก็พบว่าหลังเปิดระบบแล้ว ผ่านไปเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแรก ก็มีผู้ให้ความสนใจคลิ๊กเข้ามาในระบบเกือบ 1 ล้านครั้ง จึงทำให้ระบบเกิดความล่าช้าไปบ้าง แต่ไม่ถึงกับระบบล่ม ส่วนปัญหาที่พบก็มีทั้ง บางคนก็ไม่สามารถเข้าได้ในครั้งแรก ต้องมีการคลิ๊กเข้ามาในระบบหลายๆ ครั้ง และบางคนเข้ามาแล้วระบบบอกว่าอายุไม่ถึง 18 ปี เป็นต้น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านไอที ก็ได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์กันอย่างทันท่วงที เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหน้างานผ่านพ้นไปได้  จนกระทั่งในเวลาประมาณ 16.00 น. การจองวัคซีนซิโนฟาร์มของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร เต็มครบจำนวนที่กำหนดไว้รวมทั้งสิ้น 33,000 คน ใน 7 องค์กร ได้แก่  องค์กรการศึกษา,องค์กรการกุศล,องค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส และ ชุมชนแออัด,ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วยติดเตียง, พระ – นักบวช

ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีผู้เข้ามาจองวัคซีนซิโนฟาร์มจนครบจำนวนในแต่ละกลุ่มองค์กรทั้ง 7 องค์กรแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปภายใน 5 – 7 วัน ก็จะมีการแจ้งผ่านทาง sms  เพื่อเตือนให้ผู้ที่ผ่านการจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลที่เลือกไว้ ภายในวันและเวลาที่กำหนด หรือสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อที่ www.สาครรวมใจ.com โดยคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้  นอกจากนี้ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการจองแบบออนไลน์ได้นั้น ทางด้านของ อบจ.สมุทรสาคร ก็จะได้มีการหารือเพื่อวางแนวทางร่วมกันกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุข ที่จะนำวัคซีนเข้าไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุด

ด้านนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่า หลังจากการจองวัคซีนซิโนฟาร์มในครั้งแรกนี้ผ่านพ้นไปแล้ว ทาง อบจ.สมุทรสาคร ยังได้จะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ในส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกประมาณ 134,000 โด๊ส หรือประมาณ 67,000 คน จากจำนวนทั้งหมดที่ อบจ.สมุทรสาคร ยื่นขอจัดซื้อไปจำนวน 200,000 โด๊ส หรือประมาณ 100,000 คน ซึ่งหากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทันที รวมถึงวิธีการเข้ามาจองในครั้งต่อไปด้วย

administrator

Related Articles