อ้อมน้อยเปิดศูนย์CI แล้วกระทุ่มแบน เตรียมผลักดันสร้างศูนย์ ครบ 9 ศูนย์ 1,435 เตียง

อ้อมน้อยเปิดศูนย์CI แล้วกระทุ่มแบน เตรียมผลักดันสร้างศูนย์ ครบ 9 ศูนย์ 1,435 เตียง
ช่วยแชร์

อ้อมน้อยเปิดศูนย์CI แล้วกระทุ่มแบน เตรียมผลักดันสร้างศูนย์ ครบ 9 ศูนย์ 1,435 เตียง

ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เห็นชอบให้มีการประกาศพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน หรือศูนย์พักคอยคนสาคร – CI Community Isolation โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่เพื่อปรับสร้างเป็นศูนย์ CI นั้น ล่าสุดพบว่าในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ขณะนี้ได้มีการปรับสร้างศูนย์พักคอยคนสาคร – CI Community Isolation ได้ครบทุกตำบล รวมจำนวน 9 ศูนย์ มีเตียงทั้งหมดรวมกัน 1,435 เตียง โดยตอนนี้ในส่วนของอำเภอกระทุ่มแบน เหลือศูนย์พักคอยคนสาคร ซึ่งได้ดำเนินการปรับสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมใช้งานอีก 2 แห่ง แต่ยังไม่ได้นำผู้ป่วยเข้ามาพักรักษาตัว คือ ที่ศูนย์พักคอยคนสาคร  (กระทุ่มแบน 2 ) อาคารเอนกประสงค์ นางสาวสเตเดี้ยมของ อบต.ท่าไม้ รองรับผู้ป่วย 200 เตียง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดนางสาว ให้ใช้สถานที่ของวัดจัดสร้างศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบน 2) กับ ศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบน 9) อาคารสนามฟุตซอลเทศบาลนครอ้อมน้อย รองรับผู้ป่วย 250 เตียง โดยตามแผนควบคุมโรคของสาธารณสุขนั้น เบื้องต้นคาดว่าจะนำผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอ่อน มาเข้าพักรักษาตัวในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

administrator

Related Articles