ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยชาวตลาดร้อยปีบ้านแพ้ว

ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยชาวตลาดร้อยปีบ้านแพ้ว
ช่วยแชร์

ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยชาวตลาดร้อยปีบ้านแพ้ว

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดร้อยปีบ้านแพ้ว หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เมื่อคืนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ส่งผลทำให้มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายทั้งหลัง 18 หลังคาเรือน และผู้ที่มาเช่าพักอาศัยทำมาค้าขายอีกประมาณ 10 หลังคาเรือนนั้น

ต่อมาเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบเหตุดังกล่าวข้างต้น ก็มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ได้แสดงออกถึงธารน้ำใจ เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยการนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค และเงินเยียวยาจำนวนหนึ่งมามอบให้ อาทิเช่น สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จัดมอบเงินบรรเทาทุกข์ พร้อมถุงยังชีพ,มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ มอบเงินบรรเทาทุกข์ พร้อมถุงยังชีพ,ครอบครัวไกรวัตนุสสรณ์ โดยนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายก อบจ.สมุทรสาคร และนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร จัดมอบเงินส่วนตัวเพื่อบรรเทาทุกข์  28 ครัวเรือน ๆ ละ 10,000 บาท , พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) จัดมอบให้กับทาง นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้วเป็นผู้ดำเนินการเพื่อใช้จ่ายบรรเทาทุกข์จำนวน 100,000 บาท,นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร จัดมอบเงินเพื่อบรรเทาทุกข์ โดยผ่านทางอำเภอบ้านแพ้วจำนวน 50,000 บาท, ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสาคร จัดมอบเงินเพื่อบรรเทาทุกข์ โดยผ่านทางอำเภอบ้านแพ้วจำนวน 10,000 บาท, นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสาคร จัดมอบเงินเพื่อบรรเทาทุกข์ โดยผ่านทางอำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 10,000บาท ,นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ประกอบด้วย พมจ.สมุทรสาคร,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,ธกส,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,ทต.บ้านแพ้ว,มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร,โรตารี และ บ.เรียลมีประเทศไทย

 

administrator

Related Articles