กลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินฯ และ กลุ่มวัยรุ่นบ้านแพ้ว รวมพลังขนพืชผักสดจากสวน ส่งตรงถึงครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้ตลาดริมน้ำ 100 ปี

กลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินฯ และ กลุ่มวัยรุ่นบ้านแพ้ว รวมพลังขนพืชผักสดจากสวน ส่งตรงถึงครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้ตลาดริมน้ำ 100 ปี
ช่วยแชร์

กลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินฯ และ กลุ่มวัยรุ่นบ้านแพ้ว รวมพลังขนพืชผักสดจากสวน ส่งตรงถึงครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้ตลาดริมน้ำ 100 ปี

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดริมน้ำร้อยปีบ้านแพ้ว หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งตั้งอยู่ติดริมคลองดำเนินสะดวก เมื่อคืนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนที่เป็นบ้านไม้เก่าอายุกว่า 100 ปี หลายหลังคาเรือนทั้งบ้านที่มีเจ้าของตามทะเบียนบ้านพักอาศัยอยู่จำนวน 18 หลังคาเรือน และบ้านที่มีผู้มาเช่าอาศัยเพื่อทำมาค้าขายอีก 10 กว่าหลังคาเรือนนั้น โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็มีความประทับใจจนเป็นที่ถูกกล่าวถึง ยกย่องชื่นชมเป็นอย่างมากกับกลุ่มจิตอาสาที่เรียกกันว่า “กลุ่มเรือซิ่ง คลองดำเนินสะดวก” ซึ่งมีทั้งในพื้นที่ของอำเภอบ้านแพ้วและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ระดมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำมาหากินทั้งเครื่องเป่าดินเลน เครื่องสูบน้ำ และเครื่องพ่นน้ำ บรรทุกใส่เรือออกมาช่วยกันฉีดน้ำเข้าไปในกองเพลิง จนไฟดับลงในที่สุด และเกิดความเสียหายน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2564 กลุ่มวัยรุ่นบ้านแพ้ว และ กลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวก ตลอดจนพันธมิตร ก็ได้จัดกิจกรรม ร่วมใจ ห่วงใยคนบ้านแพ้ว” โดยเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันสมทบทุนบริจาควัตถุดิบทำอาหาร และสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับครัวกลางศูนย์ร่วมใจ ห่วงใยคนบ้านแพ้ว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ตลาดริมน้ำร้อยปีบ้านแพ้ว ซึ่งก็ปรากฎว่ามีพี่น้องเกษตรกรชาวคลองดำเนินสะดวกและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคผักสดๆจากสวน  ผลไม้ และสิ่งอุปโภค บริโภคต่างๆ ใส่เรือมาให้ผู้ประสบภัย โดยมีนายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ จากนั้นก็จะนำไปจัดปรุงอาหารที่ครัวกลางศูนย์ร่วมใจ ห่วงใยคนบ้านแพ้ว ที่ตั้งอยู่ชั่วคราว ณ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบเหตุไฟไหม้ตลาดริมน้ำ 100 ปี รวมถึงบางส่วนก็จะนำไปมอบให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 อีกด้วย เป็นการส่งต่อน้ำใจให้แก่กันของคนคลองดำเนินสะดวก

 

administrator

Related Articles