สมุทรสาครเริ่มบูสเตอร์ไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์

สมุทรสาครเริ่มบูสเตอร์ไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์
ช่วยแชร์

สมุทรสาครเริ่มบูสเตอร์ไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์กันแล้ว โดยใช้สถานที่ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นจุดฉีด ซึ่งก็มีบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอเมือง และ จาก รพ.สต.ต่างๆในเขตอำเภอเมือง มารับการฉีดบูสเตอร์ โดยหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับการฉีดนั้น จะเป็นไปตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ผู้ที่ฉีดซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม จะได้ฉีดบูสเตอร์ไฟเซอร์ เป็นเข็ม 3 , ฉีดวัคซีนอื่นมาแล้ว 1 เข็มจะได้ไฟเซอร์เป็นเข็ม 2, หากยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน จะได้ไฟเซอร์ 2 เข็ม,เคยติดเชื้อแต่ยังไม่เคยได้วัคซีนจะได้ไฟเซอร์ 1 เข็ม ส่วนกลุ่มที่จะไม่ได้ไฟเซอร์ คือ ผู้ที่ได้วัคซีนไขว้ ซิโนแวค 1 เข็ม กับ แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม, ได้แอสตร้าแล้ว 2 เข็ม หรือ ได้ซิโนแวค 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ซึ่งหลังจากที่ผู้มารับวัคซีนกรอกข้อมูลครบ ก็จะมาที่จุดฉีด เมื่อฉีดเสร็จก็พักดูอาการ 30 นาที เหมือนที่ผ่านๆมา

นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร ชี้แจงว่า รอบนี้สมุทรสาครได้ไฟเซอร์มาทั้งจังหวัด 880 ขวด ใน 1 ขวด ฉีดได้ประมาณ 6 โดส หรือทั้งหมดราว 5,280 เข็ม ซึ่งวัคซีนได้มาถึงสมุทรสาครตั้งแต่ช่วงเช้าวันศุกร์ และกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆ แล้ว ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ต้องเก็บที่อุณหภูมิ -70 องซาเซลเซียส จากนั้นจะขนส่งไปยังหน่วยฉีดเพื่อเก็บที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียล ในขั้นตอนการเก็บที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียสนี้ วัคซีนจะอยู่ได้ไม่นานประมาณ 4 สัปดาห์ เมื่อนำออกมาแล้วจึงต้องรีบฉีดให้ครบ ซึ่งในรอบแรกนี้จะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาลรัฐ เอกชน รวมถึง สำนักงานสาธารณสุข และ รพ.สต. ต่างๆที่เข้าตามเงื่อนไขที่กำหนดมา และเป็นการรับแบบสมัครใจ ส่วนรอบถัดไปจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่รองลงไปจากบุคลากรทางการแพทย์  จากนั้นจะมาถึงกลุ่มเปราะบาง 608 หรือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงสุด.

 

administrator

Related Articles