มอบหมอนหนุนรองช่วยการหายใจ

มอบหมอนหนุนรองช่วยการหายใจ
ช่วยแชร์

      เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ของวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 นายบุรินทร์ สหัสธารากุล เป็นผู้แทนมอบของจากบริษัท ทูเกิร์ล ซีฟู้ด จำกัด เป็นหมอนหนุนรองช่วยการหายใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีระบบการหายใจผิดปกติ ให้หายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จำนวน 120 ใบ พร้อมกับน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนางสาวประภาพันธ์ สวัสดิ์ผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เป็นการช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร ณ ขณะนี้

administrator

Related Articles