ผู้ว่าสมุทรสาครสั่งใช้มาตรการเข้มควบคุม ฉุนรพ.เอกชน ปล่อยลอยแพคนไข้โควิดพร้อมสั่งปิดตลาดย่านคลองครุ ฝ่าฝืนมาตรการ

ผู้ว่าสมุทรสาครสั่งใช้มาตรการเข้มควบคุม ฉุนรพ.เอกชน ปล่อยลอยแพคนไข้โควิดพร้อมสั่งปิดตลาดย่านคลองครุ ฝ่าฝืนมาตรการ
ช่วยแชร์

ผู้ว่าสมุทรสาครสั่งใช้มาตรการเข้มควบคุม ฉุนรพ.เอกชน ปล่อยลอยแพคนไข้โควิดพร้อมสั่งปิดตลาดโรงไม้ย่านคลองครุ ฝ่าฝืนมาตรการ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ นายอำเภอ นายก อบจ.สมุทรสาคร และผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมทุกวันอังคารและวันศุกร์นั้น ในที่ประชุมทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เน้นย้ำการดำเนินงาน 5 ประเด็นสำคัญคือ

1.การจัดตั้งศูนย์พักคอยคนสาคร หรือโรงพยาบาลสนามในชุมชน (Community Isolation : CI) ที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดตั้งขึ้นและต้องให้เป็นความรับผิดชอบการดำเนินงานของท้องถิ่นด้วย อย่าผลักภาระไปให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง อีกทั้งในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ทันต่อการรองรับผู้ติดเชื้อในชุมชนที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น บางครั้งอาจจะมีการลัดขั้นตอนบางส่วนไปบ้าง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องน่ากังวลใจ ขอเพียงทำด้วยความสุจริตเป็นพอ,

2.การเข้าถึงวิธีการตรวจโควิดด้วยอุปกรณ์ Antigen Test Kit หรือ ATK ในชุมชนกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร มีเครื่องตรวจ ATK อยู่กว่า 70,000 ชิ้น จึงได้สั่งการให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) ค้นหากลุ่มผู้ป่วยในชุมชน ถ้าเจอสถานที่ใดที่น่าจะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ก็ต้องรีบลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้ออย่างครอบคลุมและควรเปิดให้มีระบบการตรวจแบบ Walk in ทุกวันศุกร์แต่เน้นไปที่กลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่เข้าเกณฑ์ PUI เมื่อตรวจเสร็จถ้าพบมีการติดเชื้อก็รีบจ่ายยาตามอาการ เพื่อให้ทันต่อการควบคุมโรคในชุมชนอย่างทันท่วงที,

3.โรงงาน/สถานประกอบการที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม Factory Accommodation Isolation : FAI ที่ได้มาตรฐานแล้วนั้น จะต้องมีการบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มแข็งด้วย ซึ่งเมื่อมีการตรวจพบคนงานติดเชื้อโควิด ก็ต้องใช้ FAI ที่จัดตั้งขึ้นมาให้เป็นผล คือ ต้องบังคับคนงานที่ติดเชื้ออยู่แต่ใน FAI ที่โรงงานจัดตั้งขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดกักตัว ไม่ใช่ตรวจพบแล้วก็ปล่อยตัวให้กลับไปพักที่หอพักหรือที่บ้านด้วยระบบ HI แทน เพราะสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ แรงงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามหอพัก หากไม่นำตัวเข้าสู่ FAI ก็จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อในหอพักและกระจายไปสู่ชุมชนหรือโรงงานอื่นๆ ได้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของโรงงาน/สถานประกอบการที่ต้องบังคับใช้มาตรการอย่างจริงจังให้เห็นผลเป็นรูปธรรม,

4.ตลาดนัด และ โรงพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ต้องสั่งปิดทันที โดยในส่วนของตลาดนัดนั้น หากพบตลาดใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อย่างเช่น ตลาดนัดเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ให้มีคำสั่งปิดตลาดนัดอย่างสิ้นเชิงโดยไม่มีกำหนด จนกว่าผู้ดูแลตลาดนัดจะมีการนำเสนอแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วส่งต่อให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.คือเรื่องของกล่องห่วงใยคนสาครที่ตอนนี้ดำเนินการแล้วกว่า 5,000 กล่อง เพื่อส่งต่อไปยังผู้ติดเชื้อที่ใช้วิธีการ Home Isolation : HI นั้น นอกจากสิ่งของอุปโภค บริโภคแล้ว ในส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จัดมอบไปให้คือ เครื่องตรวจวัดออกซิเจนที่นิ้ว กับ ปรอทวัดไข้ ก็ให้จัดมอบแก่ผู้ติดเชื้อไปเลย ไม่ต้องการมีเรียกเครื่องตรวจทั้ง 2 ชนิดกลับคืนมาแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะวันนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครยังคงสู้ไหว อีกทั้งยังเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่คนสมุทรสาครมีต่อผู้ติดเชื้อทุกรายอีกด้วย

พร้อมกันนี้ยังได้สั่งกำชับให้ อปท.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และตำรวจ ต้องควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งอย่างเข้มข้นด้วย  ส่วนโรงพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาลเอกชนบางแห่งที่รับตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทั้งในระบบประกันสังคมและไม่อยู่ในประกันสังคม เพียงอย่างเดียวแต่ไม่รับผู้ติดเชื้อไว้ดูแลรักษานั้น ก็สั่งการให้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ใช้มาตรการทางสาธารณสุข เพื่อควบคุมโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ ด้วย

 

 

administrator

Related Articles