ทต.สวนหลวงนำร่องตรวจโควิดเชิงรุกแบบ Drive Thru รู้เร็ว ลดเร็ว ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ชุมชน

ทต.สวนหลวงนำร่องตรวจโควิดเชิงรุกแบบ Drive Thru รู้เร็ว ลดเร็ว ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ชุมชน
ช่วยแชร์

ทต.สวนหลวงนำร่องตรวจโควิดเชิงรุกแบบ Drive Thru รู้เร็ว ลดเร็ว ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้จัดโครงการนำร่อง ตรวจโควิดเชิงรุกแบบ “Drive Thru และ Walk in ณ จุดตรวจ” ภายใต้ระบบปฏิบัติการสวนหลวงสู้โควิด  รู้เร็ว ลดเร็ว ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ชุมชนได้เร็ว ณ บริเวณลานด้านหน้าเทศบาลตำบลสวนหลวง โดยในวันนี้เป็นวันเปิดตัวเพื่อทดลองระบบการให้บริการแบบ Drive Thru เสมือนจริง แก่พนักงานและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนหลวง ที่ได้มีการลงทะเบียนผ่านระบบไลน์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็มีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ขอรับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Drive Thru ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งก็ยังคงได้ผลเป็นลบ สบายใจไร้โควิด

นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวง กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด 19 ที่พบการกระจายตัวเป็นจำนวนมากและรวดเร็วนั้น  ในพื้นที่ตำบลสวนหลวงมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 1,000 ราย ซึ่งทางเทศบาลฯ ก็ได้จัดทำศูนย์พักคอยคนสาคร หรือ ศูนย์ CI รองรับผู้ติดเชื้อในชุชนไว้แล้วแห่งแรกที่วัดหนองพะอง แต่เพื่อให้การค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในตำบลสวนหลวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากชุมชนได้อย่างรวดเร็วนั้น จึงได้มีแนวคิดในการตรวจหาผู้ติดเชื้อในชุนด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ ATK  และเพื่อเป็นการลดการแออัดในการเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อของประชาชนในตำบลสวนหลวงตามมาตรการสาธารณสุขด้วยนั้น ทางเทศบาลจึงได้จัดโครงการ ตรวจโควิดเชิงรุกแบบ “Drive Thru และ Walk in ณ จุดตรวจ” รู้เร็ว ลดเร็ว ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ชุมชนได้เร็ว ณ บริเวณลานด้านหน้าเทศบาลตำบลสวนหลวง ซึ่งในส่วนของการตรวจหาเชื้อแบบ Drive Thru ก็นับเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาคร โดยหากที่นี่มีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ ก็จะขยายผลสู่ตำบลอื่นต่อไป

นายพลภวัฒน์ฯ บอกอีกว่า การดำเนินงานที่เรียกว่า ระบบปฏิบัติการสวนหลวงสู้โควิด ที่จัดขึ้นนี้ เป็นระบบที่ได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับคนในพื้นที่ เป็นการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกระบบไดร์ฟทรู ภายใต้การให้คำแนะนำจาก รพ.สต.และสาธารณสุขอำเภอ เน้นการบริหารจัดการเชิงรุก และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน โดยขั้นตอนนั้น ระยะแรกจะตรวจเฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านในตำบลสวนหลวง ที่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านการแสกนคิวอาร์โค๊ต หรือ ที่ไลน์@teamsuanluang  จากนั้นเมื่อถึงวันนัดหมายก็ขับรถเข้ามายังจุดตรวจสอบสิทธิ์ แล้วก็เข้าสู่จุดรับการตรวจแบบไดร์ฟทรูไม่ต้องลงจากรถทุกประเภท เมื่อตรวจแล้วก็กลับบ้าน รอเช็คผลตรวจผ่านไลน์เทศบาล หรือรอเจ้าหน้าที่แจ้งกลับไป หากผู้ใดพบผลเป็นบวกหรือติดเชื้อโควิด 19 ก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ศูนย์พักคอยคนสาคร หรือ โรงพยาบาลสนามชุมชน CI 3-2 ของเทศบาลตำบลสวนหลวงที่จัดสร้างไว้ตรงโรงเรียนเทศบาลสวนหลวง มีจำนวน 400 เตียง แบ่งเป็นรองรับผู้ติดเชื้อชาย 200 เตียง และรองรับผู้ติดเชื้อหญิงอีก 200 เตียง นอกจากนี้เทศบาลตำบลสวนหลวงยังจัดระบบการตรวจหาเชื้อแบบ walk in ด้วยเพื่อรองรับสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงการจองลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านไลน์เทศบาล

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวง กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับโครงการตรวจโควิดเชิงรุกแบบ “Drive Thru และ Walk in ณ จุดตรวจ” ภายใต้ระบบปฏิบัติการสวนหลวงสู้โควิดนั้น จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในระยะแรกแก่ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของตำบลสวนหลวงตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยการให้บริการตรวจโควิดแบบ Drive Thru จะให้บริการวันละประมาณ 600 ราย ส่วนแบบ Walk in วันละประมาณ 200 ราย ซึ่งก็จะให้บริการไปจนกว่าจะครบทั้งหมด 20,000 ราย หลังจากนี้จะมีการขยายผลต่อหรือไม่นั้น ก็คงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินการในช่วงแรกนี้ให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อน.

 

administrator

Related Articles