พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19
ช่วยแชร์

ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก ได้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก ถนนพระราม2 หมู่ที่1 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายปราโมทย์  ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานร่วมแจกสิ่งของอุปโภค – บริโภค แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 300 ชุด

นายประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก กล่าวว่า  สืบเนื่องจากทางคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก ได้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และด้วยในปีนี้เกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ขึ้น ทางคณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19

ด้วยการใช้วิธีกระจายถุงยังชีพที่มีเครื่องอุปโภค- บริโภคที่บรรจุอยู่ภายในหลายอย่างรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ชุด แจกจ่ายไปตามสถานที่ 5 แห่งคือ อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 200 ชุด,อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 200 ชุด,อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 100 ชุด,ชุมชนวัดกำแพงหน้าไวท์เฮ้าส์แมนชั่น จำนวน 200 ชุด, และบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก จำนวน 300 ชุด ทั้งนี้ก็ได้ใช้วิธีการแจกบัตรรับถุงยังชีพไปก่อนหน้านี้  เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้มาเข้ารับถุงยังชีพอีกด้วย.

 

 

 

 

administrator

Related Articles