รพ.สค. Walk in ฉีดไฟเซอร์เด็กเปราะบางอายุ 12 – 18 ปี จำนวน 831 คน พบภาวะโรคอ้วนเพียบส่วนคนท้องและผู้สูงอายุก็ได้เฮ

รพ.สค. Walk in ฉีดไฟเซอร์เด็กเปราะบางอายุ 12 – 18 ปี จำนวน 831 คน พบภาวะโรคอ้วนเพียบส่วนคนท้องและผู้สูงอายุก็ได้เฮ
ช่วยแชร์

รพ.สค. Walk in ฉีดไฟเซอร์เด็กเปราะบางอายุ 12 – 18 ปี จำนวน 831 คน พบภาวะโรคอ้วนเพียบส่วนคนท้องและผู้สูงอายุก็ได้เฮ

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ศูนย์การค้า Landmark มหาชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ร่วมกันจัดจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครที่มีอายุ 12 ถึง 18 ปี โดยต้องผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง  โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด รวมถึงเด็กที่มีภาวะโรคอ้วน คือ เด็กอายุ 12 – 13 ปี มีน้ำน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป เด็กอายุ 13 – 15 ปี มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป และ เด็กอายุ 15 – 18 ปี มีน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป หรือมีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดตัน รวมถึงกลุ่มโรคพันธุกรรม กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ออทิสติก มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง มีพัฒนาการช้า และเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งตั้งแต่ในช่วงเช้าก็ปรากฏว่ามีผู้ปกครองพาเด็กทั้งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเปราะบาง และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาขอเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองฯ ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวด โดยต้องให้ผู้ปกครองหรือเด็กที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนแสดงเอกสารทะเบียนบ้าน  บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์แสดงการเจ็บป่วย รวมถึงยารักษาโรคประจำตัวด้วย ซึ่งเบื้องต้นวันนี้เป็นการสงวนสิทธิ์ให้แก่เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มของอำเภอเมืองสมุทรสาครเท่านั้น

สำหรับวันนี้มีเด็กที่ผ่านการคัดกรองตามเงื่อนไข เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 831 คน โดยพบว่าเด็กส่วนใหญ่ที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกจะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มมีภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่อยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง และยังมีเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษ(ดาวน์ซินโดรม ออทิสติก)  โดยผู้ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันนี้จะฉีดอีกครั้ง ในวันที่ 11 กันยายน 2564

ขณะที่ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม อำเภอเมืองสมุทรสาครโดยการดูแลของโรงพยาบาลสมุทรสาครก็ได้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและหญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปก็ได้รับการฉีดแล้วจำนวนหนึ่งเช่นกันส่วนพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้วกำลังทะยอยฉีดไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเช่นกัน.

administrator

Related Articles