ภาคเอกชนเปิดโรงงานสร้าง CI ให้ชุมชนภายใต้การดำเนินงานของ “โครงการรักษ์คนสาคร

ภาคเอกชนเปิดโรงงานสร้าง CI ให้ชุมชนภายใต้การดำเนินงานของ “โครงการรักษ์คนสาคร
ช่วยแชร์

ภาคเอกชนเปิดโรงงานสร้าง CI ให้ชุมชนภายใต้การดำเนินงานของ “โครงการรักษ์คนสาคร”

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ได้ร่วมกันเปิด “ศูนย์พักคอยคนสาคร” (Community Isolation : CI) ภายใต้การดำเนินงานของโครงการรักษ์คนสาคร ณ บริษัทวิสดอม คอร์ปอเรชั่น  จำกัด เลขที่ 110/14 ซอยคลองมะเดื่อ 13 ถนนเศรษฐกิจ 1  ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธิติรัตน์ พุ่มไสว(ผู้ก่อตั้งโครงการรักษ์สาคร) , ส.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ(ผู้ก่อตั้งโครงการรักษ์สาคร) ,นายกันต์กวี ทับสุวรรณ (ผู้ก่อตั้งโครงการรักษ์สาคร),นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร,นายบัญชา ฤทธิ์ศาสตร์ นายก ทม.คลองมะเดื่อ,นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร,นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร และตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการนี้ยังได้นิมนต์เจ้าคุณเมธีวราลงกรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมกับเจิมป้ายและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั่วศูนย์พักคอยคนสาครฯ แห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ส.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ หนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการรักษ์สาคร กล่าวว่า ศูนย์พักคอยคนสาคร” (Community Isolation : CI) แห่งนี้ เกิดขึ้นโดยสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “COVID-19” ในประเทศไทย  ที่มีการระบาดมาอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างทั่วประเทศไทยนั้น  “โครงการรักษ์คนสาคร” โดยนายธิติรัตน์ พุ่มไสว, ส.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ และทนายกันต์กวี ทับสุวรรณ จึงได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสาธารณประโยชน์ ด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนในประเทศไทย โดยเฉพาะคนในท้องถิ่นสมุทรสาคร  ให้รอดพ้นจากโรคระบาด“COVID-19” นี้ไปได้ โดยได้ทำการบริจาคสิ่งของ, เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับชุมชนและโรงพยาบาลสนามต่างๆมาโดยตลอด  จนถึงปัจจุบันนี้ “โครงการรักษ์คนสาคร” ได้ร่วมกับบริษัทวิสดอม คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และบริษัท  เอสเทค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)  จำกัด  จัดสร้าง “ศูนย์พักคอยคนสาคร” (Community Isolation : CI) ขึ้น และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็น “ศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบน ศูนย์ 4-3) ณ อาคารบริษัท วิสดอม คอร์ปอเรชั่น  จำกัด บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 ที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง  ในเบื้องต้นนี้จำนวน  100  เตียง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่อาการหนักได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

administrator

Related Articles