รมช.เกษตรฯติดตามขุดลอกคลองสุนัขหอน เตรียมผุดขุดคลองมหาชัยในงบถัดไป

รมช.เกษตรฯติดตามขุดลอกคลองสุนัขหอน เตรียมผุดขุดคลองมหาชัยในงบถัดไป
ช่วยแชร์

รมช.เกษตรฯติดตามขุดลอกคลองสุนัขหอน เตรียมผุดขุดคลองมหาชัยในงบถัดไป

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.ของวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกคลองสุนัขหอน บริเวณข้างวัดธรรมโชติ ต.โรงเข้ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒย์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาครเขต3,นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร,หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้รายงานการปฏิบัติงานว่า ตอนนี้แผนการดำเนินงานขุดลอกคลองสุนัขหอน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโคก ต.กาหลง ต.บางโทรัด ต.บ้านบ่อ ต.บางกระเจ้า และ ตำบลท่าจีน รวมระยะทาง 24.400 กิโลเมตร ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 ขุดลอกไปแล้ว 8.893 กิโลเมตร ปริมาณดินที่ขุด 278,190 ลูกบาศก์เมตร โดยแผนในส่วนนี้ต้องเสร็จอย่างช้าในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบประมาณ 50 ล้านบาท  นอกจากนั้นแล้วยังมีการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ตามแนวคันควบคุมน้ำทะเล จำนวน 6 แห่ง วงเงินค่าก่อสร้าง 204,338,996.44 ล้านบาท โดยโครงการชลประทานสมุทรสาคร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะก่อสร้าง ปตร.วัดเกตุมดีศรีวราราม  โดยตอนนี้คืบหน้าไป 70เปอร์เซ็นต์  และจะทำจนครบทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 จะก่อสร้าง ปตร.กลางคลองสุนัขหอน  และ ปลายคลองนิคม 2 โดยโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11  และปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ก่อสร้าง ปตร.ปากคลองสุนัขหอน ตำบลท่าจีน โดยสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  ซึ่งรวมค่าก่อสร้างอาคารบังคับน้ำทั้งสิ้น 2,292,338,996.44 บาท

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ชี้แจงว่า คลองสุนัขหอนนั้น เป็นทางน้ำชลประทานประเภท 2  มีความยาวทั้งสิ้น 31 กิโลเมตร ความกว้างในแต่ละช่วงคลองไม่เท่ากัน คลองสุนัขหอนเป็นคลองที่รองรับการระบายน้ำจากคลองสาขาสายต่างๆ ประกอบด้วย คลองระบายน้ำดี7, คลองแพ้ว-ท่าแร้ง, คลองระบายน้ำดี4, คลองระบายน้ำดี 3 และ คลองโรงเข้ ออกสู่ทะเล เดิมนั้นมีสภาพที่ตื้นเขิน มีตะกอนจมปริมาณมาก เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และการคมนาคมสัญจร รวมทั้งการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่

ทั้งนี้ทางสำนักงานชลประทานที่ 11 โดยโครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองสุนัขหอน เพื่อความสะดวกในการบริหารน้ำในฤดูน้ำหลากและฤดูแล้ง ที่ได้ดำเนินการตามแผนงานขุดลอกช่วงแรกในตำบลนาโคกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะทางมากกว่า 6 กิโลเมตร  จากวัดธรรมโชติ ตำบลโรงเข้ ไปทางวัดปัจจันตาราม จ.สมุทรสาคร ส่วนปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกช่วงที่ 2 เริ่มจากวัดธรรมโชติ ไปถึงวัดน้อยนางหงษ์ ตำบลท่าจีน ระยะทาง 24.4 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564

ขั้นตอนการขุดลอกคลองสุนัขหอน จะใช้เรือขุดแบบแบคโฮลงโป๊ะนำร่องก่อนขุดลอกด้วยเรือขุดแบบหัวสว่าน โดยเรือขุดหัวสว่านจะดูดเลนส่งผ่านท่อขึ้นฝั่ง เรือขุดแบคโฮจะตักดินขึ้นแต่งคันคลอง ตักใส่โป๊ะ ขนย้ายดินด้วยโป๊ะ ตักดินขึ้นจากโป๊ะและขึ้นรถบรรทุก ขนย้ายดินด้วยรถบรรทุกนำไปกองตามจุดที่กำหนด ได้แก่ วัดธรรมโชติ วัดบัณฑูรสิงห์ วัดบางน้ำวน   และบริเวณหลังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งแต่เริ่มทำโครงการได้มีการลงพื้นที่ติดตามแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนในพื้นที่ คือ ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาครเขต3,นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร ที่จะเข้าตรวจงานให้เป็นไปตามแผน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า คลองสุนัขหอนจะจบภายในสิ้นปีนี้ และต่อจากนั้นจะเริ่มแผนใหม่ที่คลองมหาชัย ซึ่งถูกบรรจุในแผนการดำเนินงาน พร้อมเตรียมนำเสนอเพื่อผลักดันงบประมาณอันจะนำไปสู่การพิจารณาต่อไป

administrator

Related Articles