สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มแรงงานไทย ก่อนรุกฉีดต่างด้าวต่อไป

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มแรงงานไทย ก่อนรุกฉีดต่างด้าวต่อไป
ช่วยแชร์

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มแรงงานไทย ก่อนรุกฉีดต่างด้าวต่อไป

วันที่3 กันยายน 2564 ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้มาจัดจุดฉีดวัคซีนให้กับแรงงานไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่นแต่ตัวทำงานที่จังหวัดสมุทรสาคร กับครูจากโรงเรียนต่างๆ

นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่าทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มคนไทยในจังหวัดสมุทรสาครให้ได้มากที่สุดคือ การฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มคนทั่วไปที่เหลืออีกราวๆ 60 เปอร์เซ็นต์ จึงเน้นไปที่กลุ่มแรงงานไทยที่ทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครก่อนที่จะไปฉีดให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติต่อไป ดังนั้นในช่วงนี้จึงได้มีการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ไม่รวมถึงวัคซีนกลุ่มพิเศษที่จัดมาเป็นการเฉพาะ เช่น Factory Sandbox ในโรงงานต่างๆราวๆ 60,000 โด๊ส ,วัคซีนทางเลือกที่ไปซื้อมาฉีดกันเอง และการเดินทางไปฉีดที่จุดฉีดต่างพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเปิดโอกาสให้เข้ารับบริการได้ เป็นต้น สำหรับในกลุ่มเป้าหมายประชากรทั่วไปคนไทยในจังหวัดสมุทรสาครที่ต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกนี้ยังคงเหลืออีกประมาณ 300,000 คน ส่วนต่างด้าวที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกด้วยก็ประมาณ 100,000 – 200,000 คน รวมทั้งหมดก็ราวๆ 400,000 – 500,000 คน

 

นางสาวศิริลักษณ์  มณีประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า ต้องการให้พนักงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมาฉีดให้มากที่สุดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโดยฉีดซิโนแวคเข็มแรกและอีก3สัปดาห์ฉีดแอดตร้าเซนิก้าให้ จะเป็นป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรมจะได้เดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ยังได้ฉีดให้กับครูจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเช่นกัน เพื่อเป็นการสร้างภูมิป้องกันหมู่โดยเร็ว ส่วนแรงงานที่มาฉีดวันนี้ต่างแสดงความดีใจที่ได้ฉีดวัคซีนเพื่อความสบายใจเพราะที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้ฉีด.

administrator

Related Articles