“พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก”จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์,ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน,ส่งต่อกำลังใจ คือ อัตลักษณ์ความเป็นไทย”ด้วยรักและห่วงใย

“พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก”จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์,ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน,ส่งต่อกำลังใจ คือ อัตลักษณ์ความเป็นไทย”ด้วยรักและห่วงใย
ช่วยแชร์

“พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก”จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์,ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน,ส่งต่อกำลังใจ คือ อัตลักษณ์ความเป็นไทย”ด้วยรักและห่วงใย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธาน พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองประธานฯ ได้นำอาหารพร้อมน้ำดื่ม , ขนมเค้ก, แลคตาซอย จัดเป็นอาหารสำหรับมื้อกลางวัน จำนวน 500 ชุด ไปแจกที่ แหลมบาลิฮาย ชายหาดพัทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดในขณะนี้  เป็นการปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน”ส่งต่อกำลังใจ คือ อัตลักษณ์ความเป็นไทย”ด้วยรักและห่วงใย

 

administrator

Related Articles