ภาคเอกชนระดมทุน6ล้านสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง (ทองอุไร) จำนวนเตียง 200 เตียงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร

ภาคเอกชนระดมทุน6ล้านสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง (ทองอุไร) จำนวนเตียง 200 เตียงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

ภาคเอกชนระดมทุน6ล้านสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง (ทองอุไร) จำนวนเตียง 200 เตียงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร ได้รับมอบทุนสนับสนุนในการตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง(ทองอุไร)และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนมูลค่า6 ล้านบาทจากภาคเอกชนที่มีจิตกุศลในการระดมทุนเพื่อให้การสนับสนุนภาครัฐได้แก่ สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย  และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยคุณอมรพันธุ์  อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการสมาคม, คุณวรวีร์  เอ่งฉ้วน เลขาธิการสมาคม  และคุณวิชัย  ลีลาเจษฎากุล ผู้แทนไทยยูเนี่ยน สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย, คุณไพโรจน์  มีทวี นายกสมาคม, คุณมณี แต่โสภาพงษ์ คุณภาดล แต่โสภาพงษ์  บจ.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์, คุณสลิล  ตระกูลพูนทรัพย์  คุณธนพงศ์  นพประพันธ์ บจ.พูนทรัพย์แคน, คุณกฤษดา  เดชธำรง  คุณกฤชศุลี อู่ทับทิม  คุณเรวดี จำรัสเลิศลักษณ์        บจ.สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) , คุณยิ่งยศ ตั้งกิจเกียรติกุล บมจ. คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) , คุณชนะ บุรณสิน บจ.สหธาราวัฒน์ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, ดร. ผณิศวร  ชำนาญเวช นายกสมาคม, คุณอนุชา  เตชะนิธิสวัสดิ์ อุปนายกสมาคม และคุณชูพงษ์  ลือสุขประเสริฐ  เลขาธิการสมาคม   และบริษัท ทั้งฮั่วซินการพิมพ์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง (ทองอุไร) และครุภัณฑ์ทางการแพทย์  เพื่อรองรับกลุ่มแรงงานคลัสเตอร์ในโรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มูลค่ารวม  6,000,000  ล้านบาท  มอบให้กับนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากทางจังหวัดสมุทรสาครอยู่ระหว่างการจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม  เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้  แต่ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม  ทางภาคเอกชนจึงได้ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  อาทิเครื่องตรวจวัดออกซิเจน  และปรอทวัดไข้ และสิ่งของที่จำเป็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง ให้ทางสาธารณสุขจังหวัดนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามวัตถุประสงค์ต่อไป.

 

administrator

Related Articles