“พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก” มรดกทางวัฒนธรรมจีนที่มีเอกลักษณ์แบบฉบับวัฒนธรรมจีน

“พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก” มรดกทางวัฒนธรรมจีนที่มีเอกลักษณ์แบบฉบับวัฒนธรรมจีน
ช่วยแชร์

 “พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก”มรดกทางวัฒนธรรมจีนที่มีเอกลักษณ์แบบฉบับวัฒนธรรมจีน

“พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก” ก่อตั้งโดย คุณประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก ภายในพิพิธภัณฯ แห่งนี้ เป็นที่เก็บรวบรวมงานจิตรกรรม ภาพศิลปะการเขียนและภาพวาดพู่กันจีนมากมายกว่า 500 ภาพ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจีนที่คุณค่ายิ่ง เพราะทุกภาพล้วนมีความงดงาม มีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของวัฒนธรรมจีน

    คุณประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก” ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยวัฒนธรรมจีนผ่านทางภาพเขียนพู่กันจีน จากจิตกรจีนชื่อดังจากทั่วโลก ที่ได้นำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นี้ โดยภายในมีภาพเขียนพู่กันจีนที่เป็นคติสอนใจพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาจัดให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ชื่นชอบภาพเขียนพู่กันจีน เพลิดเพลินมากกว่า 300 ภาพ มีทั้งภาพวิวทิวทัศน์ ภูเขา, แม่น้ำ , น้ำตก, ดอกไม้นานาชนิด,และรูปสัตว์นานาชนิด นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ฯ  ยังได้จัดโครงการใหม่ที่เพิ่มเติมภาพวาดคือ ภาพเขียนเป็นตัวหนังสือจีน 4-8 ตัว  อีกกว่า 100 ภาพ โดยได้มีการแปลจากตัวหนังสือจีนเหล่านี้เป็นสำนวนไทย และภาษาอังกฤษ เขียนโดยนักเรียนจากประเทศจีน และนักเขียนสมัครเล่น รวมถึงนักเรียนและนักเขียนสมัครเล่นในประเทศไทย โดยได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าอีกไม่นานคงรวบรวมเสร็จสมบูรณ์ 80 – 100 ภาพ จากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียน หรือ ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมภาพเขียนพู่กันจีน จากนักเขียนชื่อดังจาก 100 ตระกูลแซ่ พร้อมของใหม่เป็นภาพเขียนตัวหนังสือจีน พร้อมคำแปล ทำให้ได้รับทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินอย่างแน่นอน

 

ที่พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมภาพเขียนและตัวอักษรจีนที่ทรงคุณค่าแล้ว ยังเป็นพื้นที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และส่งเสริมคุณค่าแห่งความเป็นไทย ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วย โดยในปัจจุบันความเจริญจากกรุงเทพมาถึงรอบปริมณฑลและจังหวัดที่มีเขตติดกับกรุงเทพฯ เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก จึงทำให้เกิดหมู่บ้านและอาคารเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นตามมา ทำให้มีประชาชนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วย และวัฒนธรรมประเพณีของไทยมีอัตลักษณ์ที่ให้ความสำคัญในวาระต่างๆ เช่น วันพระราชสมภพของพระบรมกษัตริย์ และวันสำคัญทางศาสนา เมื่อถึงวันสำคัญดังกล่าว ทางหน่วยงานราชการ หรือองค์กรต่างๆ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ในการนี้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง และคณะทำงานทางวัฒนธรรม พิจารณาเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก ที่ตั้งอยู่ระหว่างกรุงเทพและจังหวัดสมุทรสาคร มีความเหมาะสมในการร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยด้วยนั้น จึงพิจารณาขอใช้เป็นสถานที่ในการติดตั้งของบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทย และวันสำคัญทางศาสนา  เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้และผู้ที่สัญจรไปมาในวันเทศกาลนั้นๆ ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีในโอกาสนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงามของไทยยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจจะชมผลงานจากจิตกรเอกทั่วโลก ที่ “พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก” หมู่ที่1 ตำบลบางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร ถนนพระรามที่ 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ ตรงข้ามวัดพันท้ายนรสิงห์ หรือถ้าสนใจมาเข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อที่ 081-817-8077 คุณ ปีเตอร์(ช่วงวิกฤตโควิด-19พิพิธภัณฑ์ปิดชั่วคราว).

 

 

 

 

 

administrator

Related Articles