สสจ.สมุทรสาคร รุกฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มคนไทย จัดโมบายเคลื่อนที่เข้าหาชุมชน

สสจ.สมุทรสาคร รุกฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มคนไทย จัดโมบายเคลื่อนที่เข้าหาชุมชน
ช่วยแชร์

สสจ.สมุทรสาคร รุกฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มคนไทย จัดโมบายเคลื่อนที่เข้าหาชุมชน

วันนี้ 6 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้ความรับผิดชอบของนางสาว ศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ อำเภอกระทุ่มแบน โดยนายบรรพต จันทรวงศ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน และ เทศบาลนครอ้อมน้อย โดยนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย  นำชุดโมบายเคลื่อนที่มาจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ อสม.,รพ.สต.,อปพร.และกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน มาช่วยกันคัดกรอง พร้อมจัดระเบียบการเข้าฉีดวัคซีนแบบเชิงรุกให้กับกลุ่มประชาชนคนไทยทั่วไป อายุ 18-59 ปี ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอกระทุ่มแบน หรือ เป็นคนนอกจังหวัดแต่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีที่ตั้งอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบน หรือ พักอาศัยอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบนแต่ทำงานนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ก็สามารถ Walk in เข้ามาได้เลย ซึ่งการฉีดวัคซีนในวันนี้จะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกทั้งหมดและใช้สูตรแบบไขว้คือ เข็มแรกเป็นวัคซีนชนิดซิโนแวค ส่วนเข็มสองที่จะได้รับหลังจากนี้อีกประมาณ 3 สัปดาห์จะเป็นวัคซีนชนิดแอสตราเซเนก้า โดยวันนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 1,500 คน และตั้งแต่เริ่มเปิดจุดบริการก็มีประชาชนเดินทางเข้ารับการฉัดวัคซีนเป็นจำนวนมาก

สำหรับในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนนั้น มีจุดหลักที่ให้บริการฉีดวัคซีนคือที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และเพิ่มจุดเสริมขึ้นมาคือ ที่เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ  ส่วนจุดโมบายเคลื่อนที่ของสำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครก็เข้ามาช่วยเสริมให้การฉีดวัคซีนแบบเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้มากขึ้น เพราะยังมีประชาชนอีกค่อนข้างมากที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ดังนั้นการบริการด้วยรูปแบบโมบายเคลื่อนที่เชิงรุกนี้จึงเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนให้ได้รับความสะดวก เข้าถึงง่าย  ประหยัดเวลา และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 

ส่วนจุดฉีดวัคซีนโมบายเคลื่อนที่จะมาให้บริการที่จุดนี้อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  แต่จะเน้นไปที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ผู้ค้าขายสิ่งของในตลาด รวมถึงร้านเสริมสวย ตามแผนพลิกฟื้นสมุทรสาคร ของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ที่ต้องการให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาด และ ช่างตัดผมหรือผู้ประกอบการร้านเสริมสวยทุกแห่งได้รับวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่ตกหล่นก็ไปรับวัคซีนได้เช่นเดียวกัน

administrator

Related Articles