สมุทรสาครนำร่องต่างด้าว 3 กลุ่มแรก ตบเท้าเข้ารับการฉีดวัคซีนกว่า 500 คน

สมุทรสาครนำร่องต่างด้าว 3 กลุ่มแรก ตบเท้าเข้ารับการฉีดวัคซีนกว่า 500 คน
ช่วยแชร์

สมุทรสาครนำร่องต่างด้าว 3 กลุ่มแรก ตบเท้าเข้ารับการฉีดวัคซีนกว่า 500 คน

ผู้สื่อข่าวรายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติเห็นชอบให้ดีเดย์เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่แรงงานข้ามชาติ ตามโครงการ “Sakhon box” โดยนำร่อง 3 กลุ่มแรกคือ  1.แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในสถานประกอบการ ที่ได้ให้ความร่วมมือจัดทำ FAI , 2.แรงงานข้ามชาติในแคมป์คนงานก่อสร้าง และ 3.แรงงานข้ามชาติที่เข้าร่วมโครงการตลาดสุขใจ โดยมีจุดให้บริการทั้งหมด 3 จุดคือ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร, อาคารใหม่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และ ตลาดพลาซ่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ทั้งนี้บรรยากาศของการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่แรงงานข้ามชาติวันแรกก็ปรากฏว่า มีสถานประกอบการที่ได้รับนัดหมายนำแรงงานข้ามชาติมาเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนด อย่างเช่นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย นอกจากจะมีแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการแล้ว  นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมคณะสมาชิกสภาฯ ยังได้นำผู้ค้าขายและแรงานข้ามชาติที่ทำงานในตลาดของเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่เข้าร่วมโครงการตลาดสุขใจ มาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนด้วย  ซึ่งแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นก็บอกว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้รับวัคซีนเพราะนอกจากจะทำให้รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อการทำงานในสถานประกอบการอีกด้วย

ขณะที่ในส่วนของนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครก็บอกว่า ขั้นตอนของการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนของแรงงานข้ามชาตินั้น เบื้องต้นทางสถานประกอบการ หรือแรงงานที่อยู่ในกลุ่ม 3 กลุ่มแรก จะต้องแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนมาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ก่อน จากนั้นทางโรงพยาบาลจะขึ้นข้อมูลไว้ในระบบตามลำดับ และทำการนัดหมายกันต่อไป ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปริมาณวัคซีนในแต่ละช่วงเวลาด้วย ดังนั้นการนัดหมายในช่วงแรกๆ นี้อาจจะยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นัก แต่หากมีวัคซีนมาเป็นปริมาณที่มากเพียงพอทั้งกับคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ก็จะนัดหมายให้มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ได้เร็วที่สุด ส่วนการสูตรของการฉีดก็จะเป็นแบบไขว้คือ เข็มแรกเป็นวัคซีนชนิดซิโนแวค ส่วนเข็มที่สองเป็นแอสตราเซเนก้า โดยในช่วงสัปดาห์แรกนี้จะฉีดวันที่ 11  และ 12 กันยายน ในทั้ง 3 กลุ่มแรก วันละประมาณ 600 คน จากนั้นก็จะทำการประเมินผลการฉีดและจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ เพื่อทำการนัดหมายตามลำดับต่อไป

ขณะที่แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในกลุ่มอาชีพอื่นๆ แล้วประสงค์จะมาเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเองนั้น  ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเคยประกาศไว้แล้วว่า ทุกคนในจังหวัดสมุทรสาครต้องได้รับวัคซีน ดังนั้นในกลุ่มที่ประสงค์จะเข้ามาฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ก็ขอให้รอการพิจารณาและประกาศอย่างเป็นทางการจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งคาดว่าไม่เกินภายใน 1 – 2 สัปดาห์นี้ ก็จะได้ทราบแนวทางที่ชัดเจนต่อไป.

 

 

administrator

Related Articles