โรตารี ร่วมสู้โควิด 19 ส่งมอบน้ำใจจากคนไทยสู่ต่างด้าว

โรตารี ร่วมสู้โควิด 19 ส่งมอบน้ำใจจากคนไทยสู่ต่างด้าว
ช่วยแชร์

โรตารี ร่วมสู้โควิด 19 ส่งมอบน้ำใจจากคนไทยสู่ต่างด้าว

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ที่อาคารสถานีดับเพลิงย่อยบางกระเจ้า หมู่ที่ 8 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  มูลนิธิสโมสรโรตารีกรุงเทพ โดยสโมสรโรตารีกรุงเทพ ภายใต้การนำของนางสาววาสนา มุทุตานนท์  นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพและสมาชิก พร้อมด้วย นายนรยส ไชยศรีพรหม นายกสโมสรโรตารี สมุทรสาคร นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล อดีตนายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร และกลุ่มโรตารีสมุทรสาคร ตลอดจนผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล กับสมาคมพราว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “โรตารี ร่วมสู้โควิด 19 ส่งมอบน้ำใจจากคนไทยสู่ต่างด้าว” ซึ่งภายในกิจกรรมก็ได้มีทั้งการให้ความรู้เรื่องของโรคโควิด 19 การป้องกันโควิด 19 และการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19  จากนั้นเป็นมอบข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่และสิ่งของที่จำเป็น ให้แก่แรงงานต่างด้าวในชุมชนหมู่ที่ 8 ต.บางกระเจ้าฯ และอีกส่วนหนึ่งมอบให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปส่งต่อให้กับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ หรือผู้ที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านอันเนื่องมาจากโรคโควิด 19

นายนรยส ไชยศรีพรหม นายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร กล่าวว่า ที่ผ่านมาในภาพรวมของสโมสรโรตารีสมุทรสาคร ได้จัดมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและอื่นๆ เป็นการส่งมอบน้ำใจสู่คนไทยมาแล้วในหลายๆ พื้นที่และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนตามปณิธานของสโมสรฯ  ขณะที่กิจกรรมฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสโมสรโรตารีกรุงเทพ โดยสโมสรโรตารีกรุงเทพ , สโมสรโรตารีสมุทรสาคร และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้เล็งเห็นว่า จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ใช้แรงานข้ามชาติอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมส่งต่อน้ำใจจากสโมสรโรตารี สู่แรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร  เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ๆ มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างหนัก จนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งของคนไทยและคนต่างด้าว ซึ่งสิ่งของที่ทางสโมสรโรตารีจัดมอบให้นี้ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องบริโภคที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการยังชีพได้ในระดับหนึ่ง พร้อมกันนี้ยังมีการจัดมอบกระเป๋าความรู้คู่โควิด 19 ให้แก่แรงงานข้ามชาติในชุมชนด้วย เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคโควิด 19 ตลอดจนยังพร้อมรับกับสถานการณ์โควิด 19 ที่อาจจะมาถึงตนเองหรือคนครอบครัวได้

administrator

Related Articles