คณะสงฆ์มอบสิ่งของช่วยวัดสมุทรสาครสู้โควิด-19

คณะสงฆ์มอบสิ่งของช่วยวัดสมุทรสาครสู้โควิด-19
ช่วยแชร์

คณะสงฆ์มอบสิ่งของสู้โควิด-19  สมเด็จพระรัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระเทพศาสนภิบาลเจ้าภาค14 พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือวัดที่เป็นโรงพยาบาลสนาม วัดที่เป็นศูนย์พักคอย และวัดที่ประสบ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

administrator

Related Articles