เปิด รพ.สนามทองอุไร โรงพยาบาลสีเหลืองแห่งที่ 2 จุดยุทธศาสตร์สำคัญเขตรอยต่อ 3 จังหวัด

เปิด รพ.สนามทองอุไร โรงพยาบาลสีเหลืองแห่งที่ 2 จุดยุทธศาสตร์สำคัญเขตรอยต่อ 3 จังหวัด
ช่วยแชร์

เปิด รพ.สนามทองอุไร โรงพยาบาลสีเหลืองแห่งที่ 2 จุดยุทธศาสตร์สำคัญเขตรอยต่อ 3 จังหวัด

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 12 กันยายน 2564 นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยพร้อมคณะ ได้ร่วมกันตรวจความพร้อมด้านสถานที่ระบบการวางท่อออกซิเจนและอุปกรณ์การช่วยชีวิตผู้ป่วย ระบบการดูแลผู้ป่วยทางไกล ระบบบริการทางการแพทย์/บุคลากร  ระบบการให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงการจัดการขยะติดเชื้อ ของศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 17 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร หรือโรงพยาบาลสนามสีเหลือง (แห่งที่ 2) ของจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลทองอุไร ก่อนที่จะมีการรับผู้ติดเชื้อจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เข้ามาดูแลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งโดยภาพรวมขณะนี้มีความพร้อมแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถรับผู้ป่วยสีเหลืองเข้ามาดูแลรักษาได้ทันที

นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า แม้วันนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อของจังหวัดสมุทรสาครจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าภายใน 1 – 2 สัปดาห์ น่าจะลดลงต่ำกว่า 300 ราย แต่อย่างไรก็ตามจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิดในอนาคตนั้น ช่วงนี้จะเป็นช่วง 1 เดือนที่การติดเชื้อจะลดลงทั่วประเทศ แต่หลังจากนั้นเมื่อเชื้อมีการกลายพันธุ์ หรือมีมาตรการอื่นๆที่ผ่อนคลายส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นปกติมากขึ้น แนวโน้มการติดเชื้อในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็น่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นการมีสถานที่ไว้รองรับผู้ติดเชื้อจากในชุมชนออกมาสู่การดูแลในศูนย์พักคอย หรือโรงพยาบาลสนาม เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลหลัก  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเรายังคงต้องอยู่กับโควิดไปอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวทางที่ว่า “ติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่เสียชีวิต หรือไม่เจ็บป่วยรุนแรง และลดการแพร่กระจายให้ได้มากที่สุด”  ดังนั้นกระบวนการที่สำคัญของการควบคุมโรคอย่างหนึ่ง คือ การเตรียมความพร้อมเรื่องของโรงพยาบาลทุกประเภท ทั้งโรงพยาบาลหลักของรัฐกับเอกชน,โรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร), โรงพยาบาลสนามสีเหลือง ( I.C.U.สนาม),ศูนย์พักคอยคนสาคร ( CI ) และ ศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ( FAI) ทุกแห่งยังคงมีความสำคัญต่อการรองรับผู้ติดเชื้อที่จะมีการแพร่ระบาดในอนาคต

นายแพทย์นเรศฤทธิ์ฯ กล่าวอีกว่า สำหรับโรงพยาบาลสนามสีเหลือง  มีความจำเป็นอย่างมากต่อการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่จำเป็นต้องให้ออกซิเจน ซึ่งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง ( I.C.U.สนาม) แล้วทั้งหมด 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามปรีดียาธร หรือศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรม ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร รองรับผู้ติดเชื้อ 200 ราย กับ โรงพยาบาลสนามทองอุไร หรือศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 17 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน รองรับผู้ติดเชื้อ 200 ราย  ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลสนามทองอุไร นับเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ๆ พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มากที่สุดในอำเภอกระทุ่มแบน เนื่องจากตำบลอ้อมน้อยเป็นเขตรอยต่อของ 3 จังหวัดคือ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และ กรุงเทพมหานคร จึงมีการไหลของประชากรทำให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและรวดเร็ว ดังนั้นการมีโรงพยาบาลสนามทองอุไรเกิดขึ้นนี้ ก็จะช่วยควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงลดอัตราการป่วยที่รุนแรงได้เป็นอย่างดี ส่วนการให้บริการทางการแพทย์นั้น ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ในเขตตรวจสุขภาพที่ 5 จาก 8 จังหวัด ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาดูแลผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ในเรื่องของความปลอดภัยและการจัดการขยะติดเชื้อ ก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลนครอ้อมน้อย ส่วนการรับผู้ป่วยในเบื้องต้นจะรับเฉพาะในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนก่อน โดยในวันจันทร์ที่ 13 กันยายนนี้ ก็จะนำผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองประมาณ 20 คน ที่อาการดีขึ้น แต่ยังคงต้องให้ออกซิเจนช่วยบ้างเพื่อการหายใจที่สะดวกเข้ามาดูแลรักษาก่อน อีกทั้งยังเป็นการทดสอบความพร้อมโดยรวมอีกรอบจากการรับผู้ติดเชื้อจริงเข้ามาดูแล  ซึ่งในภาพรวมของโรงพยาบาลสนามสีเหลือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอยู่ 2 แห่ง ก็ถือว่ายังคงเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และแม้จะไม่มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้ ก็ยังต้องคงระบบไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในที่สุด

administrator

Related Articles