รัฐทุ่ม600ล้านสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วเตรียมลงมือแล้ว

รัฐทุ่ม600ล้านสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วเตรียมลงมือแล้ว
ช่วยแชร์

รัฐทุ่ม600ล้านสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วเตรียมลงมือแล้ว

น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาครเขต 3 พรรคพลังประรัฐ ได้โพสต์เฟซบุค ถึงความคืบหน้าของโครงการ ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วว่ามีความคืบหน้าจากสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ทางโครงการฯ ได้เข้าดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลพิกัดทางกายภาพ เพื่อกำหนดตำแหน่งแนวตอม่อ สาธารณูปโภคในแนวก่อสร้างที่จำเป็นต้องรื้อย้ายให้ไม่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สายสื่อสารต่างๆ

โดยมีการระบุ ลักษณะโครงการฯ1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง Ramp BP-1 ขนาด 2 ช่องจราจร สะพานกว้าง 8.50 เมตร ยาว 447.750 เมตร  จำนวน 1 แห่ง (เข้า อ.บ้านแพ้ว)2. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง Ramp BP-2 ขนาด 1 ช่องจราจร สะพานกว้าง 6.50 เมตร ยาว 787.000 เมตร  จำนวน 1 แห่ง (ออกสมุทรสงคราม)3. งานก่อสร้าง ABUTMENT STRUCTURE และ TRANSITION STRUCTURE4. งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง5. งานก่อสร้าง ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE6. งานวางท่อระบายน้ำขนาดต่าง ๆ พร้อมบ่อพัก และงานระบบระบายน้ำ7. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง, งานตีสีเส้นจราจร, งานทางเท้า และงานอำนวยความปลอดภัย8. งานอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแบบวัตถุประสงค์โครงการฯ1. เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร เพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน และลดเวลาในการเดินทาง ลดจำนวนอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางแยก2. เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทาง3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการขนส่งทางถนน พัฒนาเส้นทางที่เชื่อมโยงสู่ภาคใต้ เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่อง อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จุดเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ : ทล.35(พระรามที่2) กม.37+900.000 ถึง กม.39+623.000จุดเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ : ทล.375 (บ้านแพ้ว-พระประทน)กม.0+000.000 ถึง กม.0+656.250ระยะทางประมาณ : 2.379 กิโลเมตรระยะเวลาทำการ : 1,080 วัน (เริ่ม 19 ส.ค.64)ค่างานก่อสร้างตามสัญญา : 600,000,000.00  บาท(หกร้อยร้อยล้านบาท)

ควบคุมการก่อสร้างโดย  : สำนักก่อสร้างสะพาน  กรมทางหลวงนายช่างโครงการฯ : นายจิตต์กวี  อุ่นศรี   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษผู้รับจ้าง : บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

___________________________________________

administrator

Related Articles