สโมสรโรตารีกระทุ่มแบนมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สโมสรโรตารีกระทุ่มแบนมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ช่วยแชร์

สโมสรโรตารีกระทุ่มแบนมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

เมื่อวันที่16 กันยายน 2564 นายไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 นายบุญเลิศ ปิ่นสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่18 และนายชวดล จักกายวรกร นายกสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ปีบริหาร 2564-2565 พร้อมสมาชิก ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 3 ไกร์ราวปีกนก จำนวน 10 เตียง  และเครื่องควบคุมการให้สารละลาย (Infusion Pump) จำนวน 4 เครื่อง รวมมูลค่า464,000 (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาท) ที่มวลมิตรโรแทเรียน ร่วมบริจาคเพื่อติดตั้งภายในห้องไอซียูแรงดันลบ ของตึกใหม่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีนายแพทย์ธรรมวิทย์  เกื้อกูลเกียรติ ผอ.รพ.กระทุ่มแบน รับอบ

โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้ 1.นายฐกัดส์ พรสวรรค์วงศ์ และครอบครัว 2. นางผ่องใส พรสวรรค์วงศ์ และครอบครัว 3. นายชวดล จักกายวรกร และครอบครัว 4. ครอบครัวโชติกะสุภา 5. นายสมนึก เผือกเล็ก 6. นายบุญเลิศ ปิ่นสุข และครอบครัว 7. นางรัตนา วิยาภรณ์ 8.นายกิตติชาติ ศรีจันทร์

administrator

Related Articles