สมาชิกพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 2514 ร่วมกับ บริษัท นีโอ เอสเค.จำกัด ขับเคลื่อนงานจิตอาสาประชาสังคม

สมาชิกพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 2514 ร่วมกับ บริษัท นีโอ เอสเค.จำกัด ขับเคลื่อนงานจิตอาสาประชาสังคม
ช่วยแชร์

สมาชิกพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 2514 ร่วมกับ บริษัท นีโอ เอสเค.จำกัด ขับเคลื่อนงานจิตอาสาประชาสังคม

 

 เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2564 พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก พร้อมด้วย นายบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค และบริโภค ตลอดจนทุนการศึกษาจำนวน 45 ทุน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม โดยมี พล.ต.หญิง อธิษฐาน การพจน์ ตลอดจน ผู้แทน บจก.ไทย ควอตซ์ สโตน สมาชิกพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 2514 หน.ชป.กร , อส.กร. คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาชิกพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 2514  กับ บริษัท นีโอ เอสเค.จำกัด ในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาประชาสังคม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

สำหรับสิ่งของที่นำมาจัดมอบให้ประกอบไปด้วย เครื่องอุปโภค – บริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง และไข่ไก่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด 45 คนอีกด้วย สำหรับโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมารามนั้น ถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีบุคลากรทางการศึกษาอยู่เพียงแค่ 8 คนเท่านั้น ในอดีตเคยจะถูกยุบรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่มาแล้ว แต่ด้วยความสำคัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๆอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนภายนอก ประกอบผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง หรือทำประมงชายฝั่ง มีรายได้เพียงพอแค่เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หากต้องส่งบุตรหลานไปเรียนไกลบ้าน ก็จะเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ดังนั้นโรงเรียนแห่งนี้จึงยังคงเปิดทำการสอนต่อไป เนื่องจากมีความสำคัญต่อคนในชุมชนแถบชายทะเลนาโคกนั่นเอง โดยทุกวันนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของการอยู่อย่างพอเพียง และพึ่งพาตนเอง ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ อาชีพเลี้ยงปลากะพง มาสอนให้กับนักเรียนได้รู้จักการเพาะเลี้ยงปลากะพงไว้เป็นอาหาร รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวในรั้วโรงเรียนอีกด้วย

 

administrator

Related Articles