สมุทรสาคร”ผู้ว่าณรงค์”ยังคงยึดแผนเดิม “แยกผู้ติดเชื้อ- เร่งฉีดวัคซีน – เพิ่มกลุ่ม Factory Sandbox ฝ่าวิกฤติโควิด 19”

สมุทรสาคร”ผู้ว่าณรงค์”ยังคงยึดแผนเดิม “แยกผู้ติดเชื้อ- เร่งฉีดวัคซีน – เพิ่มกลุ่ม Factory Sandbox ฝ่าวิกฤติโควิด 19”
ช่วยแชร์

สมุทรสาคร”ผู้ว่าณรงค์”ยังคงยึดแผนเดิม “แยกผู้ติดเชื้อ- เร่งฉีดวัคซีน – เพิ่มกลุ่ม Factory Sandbox ฝ่าวิกฤติโควิด 19”

เมื่อ เวลา 14.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน, กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนแก่แรงงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox ณ บริษัทพัทยาฟู๊ด จำกัด ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร โดยมีผู้บริหารของบริษัทพัทยาฟู๊ด จำกัด ให้การตอนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินการ

สำหรับบริษัทพัทยาฟู๊ด จำกัด เป็น 1 ใน 27 สถานประกอบการรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox  ซึ่งโครงการนี้มีแนวทางการปฏิบัติคือ สถานประกอบการจะต้องทำการตรวจหาเชื้อแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีการ RT-PCR  หากใครพบเชื้อก็จะถูกแยกตัวออกมา เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา ส่วนผู้ที่ไม่พบเชื้อหรือผลเป็นลบ แล้วยังไม่เคยฉีดวัคซีน ก็จะได้รับวัคซีนเข็มแรกชนิดแอสตราเซเนก้า จากนั้นทางโรงงานจะต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ามีพนักงานติดเชื้อรายใหม่อีกหรือไม่ โดยจะทำไปเรื่อยๆ จนครบกำหนดตามระยะเวลาถึงประมาณเดือนมกราคม 2565 หลังจากนั้นก็จะมีการประเมินเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง หรือ ขยายผลต่อไป ซึ่งโครงการ Factory Sandbox เป็นแนวคิดในการจัดโครงสร้างและกระบวนการในมาตรการ “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” ที่มีเป้าหมายดำเนินการควบคู่กันระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ (ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล) มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ภายในสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้ง สร้างสมดุลระหว่างมาตรการทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจของจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนได้ซึ่งจะเป็นแนวทางแบบอย่างให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยังเพื่อให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox จำนวน 27 แห่ง มีพนักงานหรือลูกจ้างที่อยู่ในโครงการจำนวน 65,206 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80,00 คน โดยขณะนี้ได้ทำการตรวจหาเชื้อให้แก่ลูกจ้างไปแล้ว  56,182 คน ในจำนวนนี้พบผู้ติดเชื้อประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox  ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวนั้น ได้ดำเนินการไปแล้ว 28,863 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ และนอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการอีก 3 แห่ง มีลูกจ้างรวมเกือบ 4,000 คน ที่ได้ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาต่อไป

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับแผนการบริหารสถานการณ์โควิด 19 นั้น สิ่งที่ตนตั้งไว้ในใจคือ เรื่องโควิดต้องจบด้วยวัคซีน เพราะฉะนั้นแผนการบริหารจัดการกับโรคโควิด 19 นั้น จึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่จะจัดสรรวัคซีนมาให้จังหวัดสมุทรสาครว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนและเป็นไปตามตารางแผนงานที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งในส่วนตัวเชื่อมั่นว่า แนวทางการดำเนินงานตามที่ท่านวีระศักดิ์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก่อน กับทางสาธารณสุขจังหวัด ได้วางไว้นั้น โดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนจะทำให้เราสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้ และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การตรวจหาเชื้อในเชิงรุกไม่ว่าจะด้วยวิธีการแบบ ATK หรือ RT-PCR เพื่อที่จะแยกคนที่พบเชื้อ หรือผลเป็นบวก กับ ผู้ที่ไม่พบเชื้อหรือผลเป็นลบ ออกจากกันให้เร็วที่สุด จึงยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ในทุกพื้นที่ ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้จะต้องเดินหน้าคู่กันไปคือ การแยกผู้ป่วยออกมาจากชุมชนให้เร็วที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด

นายณรงค์ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ส่วนโครงการ Factory Sandbox นี้ เป็นการทำงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานที่มีเป้าหมายอยู่ราวๆ 80,000 ราย ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้เตรียมหารือไปยังกระทรวงแรงงาน เพื่อขอเพิ่มปริมาณ และ   ต้องมีการเปิดรับสถานประกอบการแห่งอื่นๆ เข้ามาร่วมโครงการให้มากขึ้น  เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องเห็นผลลัพธ์ที่เป็นจริง ตลอดจนยังสามารถนำมาตรการนี้ไปปรับใช้กับสถานประกอบการขนาดเล็กได้อีกด้วย

 

administrator

Related Articles