รุกแผน Market Sandbox ตรวจ+ฉีดวัคซีน “ตลาดกลางกุ้งฯ-ทะเลไทย” ฟื้นความเชื่อมั่น

รุกแผน Market Sandbox ตรวจ+ฉีดวัคซีน “ตลาดกลางกุ้งฯ-ทะเลไทย” ฟื้นความเชื่อมั่น
ช่วยแชร์

ผอ.รพ.สค. จับมือ นอภ.เมืองสมุทรสาคร เสนอแผน Market Sandbox ตรวจเชิงรุก ฉีดวัคซีนตลาดกลางกุ้งฯ-ทะเลไทย ฟื้นความเชื่อมั่น

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครครั้งล่าสุด มีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฯ ได้มีการหารือเพื่อขออนุมัติแผนการตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่แรงงานต่างด้าว ภายในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร และตลาดทะเลไทย หรือที่เรียกว่า “Market Sandbox” ตามมาตรการ COVID-Free Setting ซึ่งนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้เสนอ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดค้าส่งอาหารทะเลรายใหญ่ทั้ง 2 แห่ง หลังจากเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกที่ 2 เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2563 ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาของคนจังหวัดอื่น ๆ

สำหรับแผนการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวประมาณ 5,000 คน แบ่งออกเป็นตลาดกลางกุ้งฯ 3,000 คน และตลาดทะเลไทย 2,000 คน โดยมีอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นแกนหลักที่จะนำทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครสมุทรสาคร อบต.ท่าทราย เทศบาลตำบลท่าจีน และมีทีมสนับสนุน คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ฯลฯ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้มีการสนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 5,000 ชุด และอนุมัติใช้วัคซีนของซิโนแวค จำนวน 3,000 โดส และแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 2,000 โดส เพื่อดำเนินการตามแผนการดังกล่าว
นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สถานการณ์การติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครดีขึ้นเรื่อย ๆ และมีการสร้างความเชื่อมั่นในหลายภาคส่วน เช่น โครงการ Factory Sandbox ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการส่งออก และทางจังหวัดฯ ได้มีการต่อยอดเป็น “Sakhon Box” ซึ่งมีโครงการ “ตลาดสุขใจ” ที่จะให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ให้มีการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดฯ ให้มากขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือโรงงานที่ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดฯ จัดทำ FAI แรงงานต่างด้าวก็จะได้รับวัคซีน เป็นต้น แต่ที่ยังคงเป็นปัญหาคือภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร คนโดยทั่วไปจะติดตาอยู่กับตลาดกลางกุ้งฯ และตลาดทะเลไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกที่ 2 ดังนั้นถ้าเราจะทำสิ่งที่ให้คนจังหวัดอื่น ๆ สร้างความเชื่อมั่นให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในตลาด 2 แห่งนี้เป็นจุดแรกก่อน ประกอบกับระยะเวลาที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงนั้น ผ่านมา 8-9 เดือนแล้ว ทำให้ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ลดต่ำลง และเป็นคนละสายพันธุ์กับเดลตาที่เกิดการระบาดอยู่ มีความเสี่ยงที่จะกลับมาติดเชื้ออีกครั้ง ทางอำเภอเมืองสมุทรสาครคิดว่า ถ้าเราจะเร่งสร้างความเชื่อมั่น ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องลำดับแรก ๆ ที่จะทำ โดยในขั้นตอนดำเนินการนั้นจะมีการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องมือชุดตรวจ ATK แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าผลตรวจเป็นบวก พบเชื้อโควิด-19 ก็จะนำตัวผู้ป่วยไปกักตัวไว้ที่ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 8 ส่วนเพิ่มเติม วัฒนาแฟคตอรี่ ซึ่งตอนนี้มีพื้นที่จัดเตรียมไว้แล้ว ส่วนกรณีผลตรวจเป็นลบ ไม่ติดเชื้อ ก็จะให้วัคซีน โดยต้องแยกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ที่มีประวัติเคยติดเชื้อแล้ว ก็จะกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม กรณีที่ไม่มีประวัติเคยติดเชื้อมาก่อน ครั้งนี้ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ก็จะใช้วัคซีนสูตรไขว้ เข็มที่ 1 คือซิโนแวค แล้วตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการในตลาดทั้ง 2 แห่ง ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดด้วย ส่วนการดำเนินโครงการ “Market Sandbox” นั้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไป

administrator

Related Articles