รองอธิบดีกรมสวัสดิการฯ ชี้ Factory Sandbox สมุทรสาคร สัมฤทธิ์ผลเดินหน้าฉีดวัคซีนแล้วกว่า 30000 คน เตรียมขยายพื้นที่เพิ่มอีก 3 จว.

รองอธิบดีกรมสวัสดิการฯ ชี้ Factory Sandbox สมุทรสาคร สัมฤทธิ์ผลเดินหน้าฉีดวัคซีนแล้วกว่า 30000 คน เตรียมขยายพื้นที่เพิ่มอีก 3 จว.
ช่วยแชร์

         เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการ “Factory Sandbox” ของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ณ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) สาขา พุทธมณฑลสาย 5 ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นางสาวสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสติการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมกับ นางสาวกิตติยา ชัยสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ ผู้บริหารบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการบริหารจัดการโครงการ Factory Sandbox ของบริษัทฯ ภายใต้การให้บริการของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
สำหรับบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 30 สถานประกอบการรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นบริษัทนำร่องในกลุ่มที่ 2 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox ซึ่งโครงการนี้เป็นแนวคิดในการจัดโครงสร้างและกระบวนการในมาตรการ “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” ที่มีเป้าหมายดำเนินการควบคู่กันระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ (ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล) มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ภายในสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้ง สร้างสมดุลระหว่างมาตรการทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจของจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนได้ซึ่งจะเป็นแนวทางแบบอย่างให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยังเพื่อให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox จำนวน 30 แห่ง มีพนักงานหรือลูกจ้างที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 80,000 คน โดยขณะนี้ได้ทำการตรวจหาเชื้อให้แก่ลูกจ้างไปแล้ว 59,222 คน ในจำนวนนี้พบผู้ติดเชื้อประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการฉีดวัคซีนชนิด แอสตราเซเนก้า เข็มแรกให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox นั้น ได้ดำเนินการไปแล้ว 31,795 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ


นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งเน้นให้พนักงานลูกจ้างในสถานประกอบการ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 ด้วยการตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR แล้วฉีดวัคซีน AZ (แอสตราเซเนก้า) 2 เข็ม ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการนั้นปลอดจากเชื้อโควิด และสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีความเข้มแข็ง พนักงานที่ปลอดเชื้อก็จะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดงาน ส่วนโรงงานก็สามารถเดินหน้าการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ซึ่งภายหลังจากที่มีการนำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัดคือ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ ชลบุรีแล้ว ก็จะมีการขยายผลเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัดคือ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน
นางสาวกิตติยา ชัยสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บอกว่า ในส่วนของบริษัทฯ มีพนักงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 1,500 คน ส่วนที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox นั้น ก็ด้วยเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบในการสร้างความปลอดภัย ทั้งต่อผู้ใช้แรงงานและชุมชน เมื่อพนักงานทุกคนปลอดภัยก็จะก่อให้เกิดความแข็งแรงต่อชุมชนเป็นวงกว้างมากขึ้น

administrator

Related Articles