4 ตุลา64 Kick Off ฉีดวัคซีน”ไฟเซอร์”ให้เด็กนักเรียน12-17 ปีพร้อมกันทั่วประเทศ

4 ตุลา64 Kick Off ฉีดวัคซีน”ไฟเซอร์”ให้เด็กนักเรียน12-17 ปีพร้อมกันทั่วประเทศ
ช่วยแชร์

4 ตุลา64 Kick Off ฉีดวัคซีน”ไฟเซอร์”ให้เด็กนักเรียน12-17 ปีพร้อมกันทั่วประเทศ

รานงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นประธานในพิธีเปิด การ Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนในเด็กนักเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม2564 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของไฟเซอร์ นำร่องให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12-17 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งพิธีในส่วนกลางจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี เพื่อให้กำลังใจน้อง ๆ นักเรียนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 1

สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่ทางรัฐบาลไทยได้จัดซื้อไว้ 30 ล้านโดส และมีการส่งมอบล็อตแรก 2 ล้านโดส เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น เพื่อฉีดกลุ่มเป้าหมายนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า ล่าสุดมีข้อมูลจำนวนประมาณการจัดสรรวัคซีนให้แต่ละจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด 13 เขตสุขภาพ ซึ่งจะมีการจัดส่งในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือนตุลาคม 64 โดย จ.สมุทรสาครได้รับการจัดสรรเป็นจำนวน 15,300 โดส แบ่งออกเป็น โรงพยาบาลสมุทรสาคร 9,180 โดส และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน 6,120 โดส โดยมีจำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนทั้งหมด 24,966 คน

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ให้จัดเตรียมเอกสารสำคัญที่ต้องมีในวันฉีดวัคซีน ได้แก่ 1. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่มีลายเซ็นผู้ปกครองลงนาม 2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน โดยเอกสารทั้ง 3 ชุดดังกล่าว ทางโรงพยาบาลจะเก็บไว้ ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องนำมายื่นทั้งการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ดังนั้นนักเรียนจะต้องถ่ายเอกสารเก็บไว้ 1 ชุด สำหรับใช้ในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ด้วย

administrator

Related Articles