สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน 5 เครื่อง แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน  5 เครื่อง แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน  5 เครื่อง แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระนรราชจำนง ตึกอุบัติเหตุชั้น 7 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาล พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล เข้ารับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิ

ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุน “โครงการปันลมปราณ” ร่วมกับกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ในการระดมทุนเพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด สำหรับส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และผู้ป่วยที่รักษาตัวแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation นั้น ในการนี้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 220 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 220 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เพื่อนำไปบริหารจัดการ และกระจายไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับโรงพยาบาลสมุทรสาครเผชิญกับสถานการณ์ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาอย่างต่อเนื่องในทุกห้วงเวลาของการระบาด ต้องจัดบริการรักษาพยาบาลทั้งในที่ตั้งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม มีผู้ป่วยจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการบำบัดรักษา จึงนับเป็นอีกวาระหนึ่งที่โรงพยาบาลสมุทรสาครได้รับเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการดูแลประชาชน ยังความอบอุ่นใจ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยสำนึกในหน้าที่ของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นที่พึ่งของประชาชนให้หายป่วยไข้ และคลายกังวลจากโรคภัย ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

administrator

Related Articles