ทางหลวงชนบทจัดงบ55ล้านสร้างสะพานท่าจีน4 ท่าไม้-วัดดอนไก่ดี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท – พ่อเมืองสมุทรสาคร และ ปลัดแต นายก อบจ.  หารือแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมลงพื้นที่ดูแนวสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (4)  เชื่อมต่อท่าไม้ – วัดดอนฯ ภายใต้งบประมาณ 55 ล้านบาท

ทางหลวงชนบทจัดงบ55ล้านสร้างสะพานท่าจีน4 ท่าไม้-วัดดอนไก่ดี  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท – พ่อเมืองสมุทรสาคร และ ปลัดแต นายก อบจ.  หารือแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมลงพื้นที่ดูแนวสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (4)  เชื่อมต่อท่าไม้ – วัดดอนฯ ภายใต้งบประมาณ 55 ล้านบาท
ช่วยแชร์

ทางหลวงชนบทจัดงบ55ล้านสร้างสะพานท่าจีน4 ท่าไม้-วัดดอนไก่ดี

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท – พ่อเมืองสมุทรสาคร และ ปลัดแต นายก อบจ.  หารือแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมลงพื้นที่ดูแนวสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (4)  เชื่อมต่อท่าไม้ – วัดดอนฯ ภายใต้งบประมาณ 55 ล้านบาท  เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.ของวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและคณะ ได้เดินทางมาพบกับ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดของกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วม

 

สำหรับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการหารือนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการก่อสร้าง หรือพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายคมนาคมรอบเมืองที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ตามผังเมืองสมุทรสาคร และบางแห่งยังมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว อาทิเช่น การสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัย (สะพานวัดเจษ) , การสร้างถนนเลียบชายทะเลบางกระเจ้า เชื่อมต่อจังหวัดสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม และ การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (วัดดอนไก่ดี) ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแห่งที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการเชื่อมต่อพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กับ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน เขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน   เป็นต้น

จากนั้นนายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ก็ได้ลงพื้นที่ดูแนวการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (วัดดอนไก่ดี) โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายองอาจ เขียวงามดี อดีตรองนายก อบต.ท่าไม้ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจากเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  ร่วมลงพื้นที่ด้วย เพื่อดูภาพรวมทางด้านความเหมาะสมของบริเวณจุดขึ้นลง และการใช้ประโยชน์จากที่ดินรัฐเพื่อการก่อสร้างสะพานทั้ง 2 ด้านอีกครั้งแม้จะมีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ทั้งนี้ก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาทักท้วง ขอให้ทบทวนการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนสายนี้อีกครั้ง เนื่องด้วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบประมาณ 8 ครัวเรือน ตรงจุดที่จะมีการก่อสร้างทางขึ้นลงนั้น เห็นว่าหากมีการก่อสร้างสะพานสายดังกล่าว ก็จะทำให้การจราจรฝั่งตลาดกระทุ่มแบนคับคั่งมากยิ่งขึ้น และอาจจะไม่ได้ช่วยให้เกิดความสะดวกทางด้านการคมนาคม ตามวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวงชนบท

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอของบประมาณเพื่อจัดสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (วัดดอนไก่ดี)  ไปที่กรมทางหลวงชนบท ซึ่งต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ลงมาสำรวจความเหมาะสมแล้ว เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเพื่อเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ กับ ฝั่งตำบลตลาดกระทุ่มแบน หน้าวัดดอนไก่ดี เพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง ทางด้านความสะดวกต่อการเดินทางไปมาหาสู่กัน  และร่นระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด หรือตลาด เป็นต้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้าการเกษตรอีกด้วย จึงนำไปสู่การเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดสร้างสะพานแห่งนี้ ส่วนลักษณะของสะพานนั้น จะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 155 เมตร กว้าง 3.5 เมตร และความสูงตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ขณะที่งบประมาณก็จะเป็นงบผูกพันต่อเนื่อง 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่งบประมาณในปี 2565 ที่จะใช้เงินก่อสร้างคิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์จากงบทั้งหมดที่ตั้งไว้ราวๆ 55 ล้านบาท ซึ่งการลงมือดำเนินการก่อสร้างนั้น ทางกรมฯ มีความพร้อมแล้วในเรื่องของแบบแปลน และคาดว่าปลายเดือนนี้จะเริ่มมีการประมูลตามระเบียบของกรมทางหลวงชนบทได้ จากนั้นก็จะส่งรายการให้สำนักงบประมาณเห็นชอบ แล้วภายในต้นปีหน้าก็จะเริ่มลงนามทำสัญญาก่อสร้างได้  หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น

administrator

Related Articles